Władza rodzicielska a proces leczenia dziecka

/appFiles/site_102/images/autor/MZCdmXqDKryvpJ2.jpeg

Autor: Maciej Łokaj

Dodano: 3 lipca 2015
Władza rodzicielska a proces leczenia dziecka

Projektowana nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma całkowicie zmienić zasady dotyczące władzy rodzicielskiej. Zgodnie z wolą ustawodawcy pierwszoplanowe znaczenie będzie odgrywać kwestia wychowywania dziecka przez oboje rodziców.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednak o istotnych sprawach dziecka, do których należy zagadnienie leczenia dziecka, rodzice decyzje podejmują wspólnie, a w przypadku braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Regulacja ta ma niebagatelne znaczenie w przypadku, gdy nie ma zgody między rodzicami w zakresie np. proponowanej metody leczenia, przeprowadzenia zabiegu, operacji itd.

Pozostało jeszcze 56 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
władza rodzicielska