Zmiany w prawie

Od 1 kwietnia nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego

Możliwość obserwacji pacjentów na oddziale przez kamery i ułatwienia dla rodziców hospitalizowanych dzieci – to ważne zmiany, jakie wprowadza nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych dla podmiotów leczniczych, które obowiązuje od 1 kwietnia. Nowe przepisy wprowadzają nieznaczne zmiany w stosunku do poprzedniego rozporządzenia ministra zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.  Zmiany dotyczą głównie zakładów rehabilitacji, które zgodnie z § 8 rozporządzenia muszą dostosować swoje pomieszczenia i urządzenia do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych do szczegółowych wymagań określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia. Celem tej zmiany jest wyraźne rozróżnienie wymagań dla zakładu rehabilitacji leczniczej prowadzonego przez podmiot leczniczy. Ponadto umożliwiono instalację urządzeń umożliwiających obserwację pacjentów w pokojach łóżkowych. Obserwacja pacjentów za pośrednictwem takich urządzeń jest możliwa wyłącznie, gdy jest to konieczne w procesie ich leczenia i dla zapewnienia im bezpieczeństwa. Przepis nie daje jednak możliwości utrwalania i przechowywania obrazu. Przyjęto także, że na oddziałach dziecięcych będzie możliwe udostępnienie rodzicom lub opiekunom foteli wypoczynkowych lub łóżek oraz pościeli, tak aby zapewnić im odpowiednie warunki pobytu. »

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Zmiany w prawie »

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Dokumentacja RODO w placówce medycznej - czy jesteśmy przygotowani na kontrolę?

Katowice 09.maja.2019

Praktyka stosowania RODO w placówkach medycznych.

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Dokumentacja RODO w placówce medycznej - czy jesteśmy przygotowani na kontrolę?

Poznań 10.czerwca.2019

Praktyka stosowania RODO w placówkach medycznych.

Czytaj więcej   »