Alert prawny

Weszło w życie 1 stycznia: wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2025 roku

Zgodnie z ustawą z 24 listopada 2017 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w 2018 roku na ochronę zdrowia będzie przeznaczone 4,67% PKB, a w roku 2019 - 4,86%. W kolejnych latach nakłady te także będą wzrastać i wyniosą w 2020 roku - 5,03%, w 2021 roku – 5,22%, w 2022 roku - 5,41%, w 2023 roku – 5,6%, a w 2024 roku – 5,8%. Oznacza to realny wzrost nakładów w 2019 roku - o kwotę 3 779 mln zł, w 2020 roku - o kwotę 13 055 mln zł, w 2021 roku - o kwotę 23 656 mln zł, w 2022 roku - o kwotę 35.409 mln zł, w 2023 roku - o kwotę 47.825 mln zł, w 2024 roku - o kwotę 61.410 mln zł, natomiast w 2025 roku - o kwotę 75.898 mln zł. W rezultacie w ciągu 10 lat wydatki wzrosną o kwotę 547.629 mln zł. Docelowy poziom finansowania, czyli 6% PKB, osiągniemy w 2025 roku. Środki te obejmują wydatki budżetowe w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister zdrowia, wydatki budżetowe w dziale „ochrona zdrowia” w innych częściach budżetu państwa oraz wydatki budżetowe w innych działach budżetu państwa przeznaczone na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, koszty NFZ ujęte w planie finansowym NFZ z wyłączeniem środków z budżetu państwa oraz koszty związane z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. »

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Alert prawny »

Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Warszawa 06.marca.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Gdańsk Wrzeszcz 07.marca.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »