Zmiany w prawie

Od nowego roku szkolnego opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach

Za 3 miesiące wejdzie w życie podpisana przez prezydenta ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami. Ustawa zapewni równy dostęp do opieki zdrowotnej w szkole, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły. Opieka zdrowotna nad uczniami realizowana w szkole obejmie profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawować będzie pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna, a opiekę stomatologiczną nad uczniami – lekarz dentysta. W zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w sprawowaniu opieki stomatologicznej nad uczniami będzie mogła uczestniczyć również higienistka stomatologiczna. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna będą sprawować profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole, a w przypadku braku takiego gabinetu w szkole – w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Lekarz dentysta będzie mógł sprawować opiekę stomatologiczną nad uczniami w gabinecie dentystycznym w szkole, gabinecie dentystycznym zlokalizowanym poza szkołą albo w dentobusie. Opiekę zdrowotną nad uczniami będą monitorować wojewoda i Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. »

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Zmiany w prawie »

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Dokumentacja RODO w placówce medycznej - czy jesteśmy przygotowani na kontrolę?

Warszawa 05.lipca.2019

Praktyka stosowania RODO w placówkach medycznych.

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO po 4 maja - kontrole, kary, monitoring, dokumentacja medyczna, przepisy sektorowe

Warszawa 02.sierpnia.2019

RODO po 4 maja 2019 – pomiędzy kontrolą a karą. Monitoring, dokumentacja medyczna, realizacja praw osób. Najnowsze zmiany w przepisach sektorowych.

Czytaj więcej   »