Bezpieczeństwo danych osobowych w elektronicznej dokumentacji medycznej

Analiza ryzyka, ochrona skutków dla ochrony danych, upoważnienia dla personelu placówki medycznej czy też stosowne środki ochronne to tylko niektóre z najważniejszych form zabezpieczenia danych osobowych na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej. Z prezentacji dowiesz się, jak się przygotować do nowych obowiązków i jak przeszkolić na tę okoliczność pracowników. Sprawdzisz też w formie testu swoją wiedzę.

Co wiesz o kontroli UODO w placówce medycznej

Placówki medyczne podlegają kontroli UODO w zakresie przetwarzania danych osobowych. Z prezentacji dowiesz się, jakie są zasady przeprowadzania takiej kontroli, przebieg procedury, jakie dokumenty podlegają weryfikacji oraz jakie prawa ma podmiot kontrolowany z uwzględnieniem specyfiki placówki medycznej. Sprawdzisz też w formie testu swoją wiedzę.

Jak prowadzić monitoring poczty służbowej pracowników

Do kodeksu pracy wprowadzono przepisy dotyczące wprowadzania narzędzi kontroli pracownika, m.in. w zakresie służbowej poczty e-mail. Do kontroli poczty elektronicznej stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące monitoringu wizyjnego. Oto miniprezentacja szkoleniowa, która pozwoli Ci usystematyzować wiedzę na ten temat.

Ochrona danych osobowych podczas wideokonferencji 

Jakie dane osobowe uczestników wideokonferencji można ujawniać podczas spotkania online? Jak zabezpieczyć dane przed dostępem osoby nieuprawnionej do ich uzyskania (np. hakerów, konkurencji, czy też rodzina pracownika lub pacjenta), jakie oprogramowania wybrać, na co zwrócić szczególną uwagę podczas samej wideokonferencji? Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdziesz w prezentacji szkoleniowej.

Przetwarzanie danych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem

Czy można  przekazywać do opinii publicznej dane osobowe osób zarażonych, poddanych kwarantannie lub nadzorem epidemiologicznym? Kiedy dochodzi do naruszenia przepisów RODO? Jak postępować w przypadku wykryciu zakażenia i jakie dane należy zawrzeć w zgłoszeniu do Inspekcji Sanitarnej? W jaki sposób monitorować epidemię zgodnie z ochroną danych osobowych? Odpowiedzi na wszystkie te pytanie znajdziesz w prezentacji szkoleniowej. 

RODO a telemedycyna w okresie pandemii koronawirusa

W związku z obwiązującą pandemią COVID-19 lekarze korzystają z teleporad. Przepisy tzw. specustawy uregulowały po części udzielanie świadczeń medycznych z użyciem środków porozumiewania się na odległość. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku trzeba szczególnie zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych pacjentów. Poniższa prezentacja szkoleniowa pozwoli usystematyzować tę wiedzę.

Zasady rejestracji pacjenta przez telefon

Placówki medyczne mogą rejestrować pacjentów na podstawie zgłoszenia osobistego lub poprzez telefon, czy też inny środek komunikacji elektronicznej. W tym momencie powstaje pytanie, jak bezpiecznie przetwarzać dane osobowe pacjentów oraz kiedy i w jaki sposób mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych podczas rozmowy telefonicznej. Są to niezwykle ważne czynności, które wykonuje się już podczas rejestracji, dlatego tak istotne jest aby personel był w tym zakresie dobrze przeszkolony.