Przetwarzanie danych zawartych w dokumentacji medycznej - najnowsze zmiany

Dodano: 7 stycznia 2016
Przetwarzanie danych zawartych w dokumentacji medycznej - najnowsze zmiany

Zmiana przepisów dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych to jedna ze zmian wprowadzonych do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, które weszły w życie 12 grudnia 2015 r.

Pozostałe zmiany dotyczą m.in. rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz określenia wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych. W związku z rozszerzeniem pojęcia definicji elektronicznej dokumentacji medycznej w ustawie z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zaszła konieczność rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej.

Pozostało jeszcze 81 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.