Regulamin

Regulamin organizacyjny - czy należy go zmienić w czasie epidemii

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 wymusiła zarówno na medykach, jak i na osobach zarządzających podmiotami leczniczymi, uelastycznienie podejścia do obsługi pacjenta z jednej strony, z drugiej zaś zapanowało usztywnienie w licznych kwestiach. Czy w związku z obecną sytuacją epidemiczną związaną z wirusem SARS-CoV-2 należy zmienić regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego?

żywienie

Gdzie uregulować zasady żywienia pacjentów

Szpital może wprowadzić do regulaminu organizacyjnego zapisy związane z zasadami żywienia pacjentów. Jeśli kierownik placówki uzna to za konieczne, może zakazać wnoszenia jedzenia na teren placówki. Poznaj przykładowe zapisy regulaminu.

Ankieta sposobem na monitoring satysfakcji pacjenta

Co zawrzeć w regulaminie organizacyjnym

U regulowanie w regulaminie organizacyjnym praw pacjenta, w tym ich ograniczenie, nałożenie obowiązków czy wprowadzenie opłat jest dopuszczalne tylko w granicach wyznaczonych przepisami – to stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta, które potwierdził NSA. Dowiedz się, jakie jeszcze wnioski płyną z tego istotnego wyroku.

9a85c82148809c14500ed8e99354880fd5814976-xlarge

13 istotnych zapisów regulaminu organizacyjnego

Opracowując regulamin organizacyjny placówki medycznej uwzględnij wymagania ustawowe w tym zakresie, a także odrębności dotyczące twojej działalności. Dobrze, abyś wiedział, że wymagania odnośnie regulaminu organizacyjnego wskazują jedynie na elementy konieczne, które muszą znaleźć się w tym dokumencie. Co zatem w nim zapisać?