Kontrole placówek - nowe uprawnienia wojewodów

Dodano: 27 września 2016
Kontrole placówek - nowe uprawnienia wojewodów

Wojewoda może skontrolować, czy placówka zbywa produkty lecznicze lub wyroby medyczne. Jeśli to potwierdzi, może nałożyć na podmiot karę pieniężną. Jakie jeszcze nowe kompetencje zyskał organ rejestrowy?

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej (dalej u.dz.l.), która obowiązuje od 15 lipca, doprecyzowała nowe uprawnienia wojewodów jako organów rejestrowych. Dotyczą one kontroli placówek medycznych w zakresie zbywania produktów leczniczych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych. Gdy wojewoda - jako organ rejestrowy – potwierdzi informację o zbywaniu przez placówkę produktów leczniczych, wykreśli podmiot prowadzący działalność leczniczą z rejestru bądź wyda zalecenia pokontrolne dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Nałoży też karę pieniężną w wysokości dwukrotnej wartości zbytych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.

Pozostało jeszcze 88 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
SPZOZwojewoda