Czy prowadzisz wystarczające działania profilaktyczne zapobiegające występowaniu błędów medycznych - check-lista

Słowa kluczowe:
błąd medyczny