Karta założenia i obserwacji pacjenta z wkłuciem obwodowym

Słowa kluczowe:
pacjentwzór dokumentu