9100be465b28c720b27c44ca5a7f3bf4c5c5b165-xlarge

Jak upoważnić lekarza do dostępu do danych

Sprawdź, czy placówka medyczna, która zatrudnia lekarza na umowę zlecenie w celu udzielania świadczeń medycznych finansowanych z kontraktu z NFZ, powinna zawrzeć z nim umowę powierzenia danych osobowych.

f3bf0e7ea9b5d10de6236e9f657cc5b938cbb480-xlarge

Jak bezpiecznie przetwarzać dane medyczne  

Żeby dane osobowe i medyczne były skutecznie chronione, trzeba stale podnosić stan świadomości pracowników placówek medycznych z tego zakresu i opracować odpowiednie procedury. Co jeszcze może wzmocnić bezpieczeństwo danych w placówce, aby nie doszło do ich wycieku?

920b2847baee50ecb5d9afc7fa6903dd8819c227-xlarge

Ewidencja dostępu do danych, uniknij błędów

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych musi być prowadzona w każdej placówce medycznej. Dowiedz się, co musi zawierać, aby uniknąć najczęstszych uchybień w tym zakresie i konsekwencji ze strony GIODO.

1054947649adcc34df3a5ebd18e018650e7762fd-xlarge

Jak poprawnie przetwarzać dane osobowe

Zarządzanie przetwarzaniem danych osobowych odgrywa istotną rolę w doskonaleniu jakości w placówce medycznej. Może też przynieść spore oszczędności. Jak więc wypracować najlepsze rozwiązania w tej dziedzinie?

7277b932c3905d0d6fa477fd517d634459ed6af3-large

Kamery w placówce, czy to zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych

Nagrania z monitoringu są wyłączone z obowiązku zgłoszenia tego zbioru danych przez kierownika placówki do GIODO. Czy trzeba zatem uzyskać zgodę pacjenta na przetwarzanie danych z nagrań?

38a31901aecd809fb90df6c9572aa4bb86558f92-xlarge

Czy placówka medyczna musi uzyskiwać zgodę na przesłanie zaproszeń na bezpłatne badania

Jedno z zadań placówek medycznych to przeprowadzanie badań profilaktycznych. Jakie warunki powinny spełnić, aby nie uzyskiwać zgód pacjenta na przesłanie zaproszeń na te badania?

9100be465b28c720b27c44ca5a7f3bf4c5c5b165-xlarge

Od połowy 2018 roku zmiany w ochronie danych

Każda placówka medyczna od połowy 2018 roku będzie musiała wyznaczyć inspektora ochrony danych osobowych i umożliwić pacjentom sprostowanie, a nawet usunięcie danych. Co jeszcze zmienia europejskie rozporządzenie o ochronie danych?

dec435e5c71ca0e5f1b80b89ed6ba191a1704e75-xlarge

Czy można udostępnić dane ratownika medycznego

Pracodawca może ujawnić imię i nazwisko pracownika pogotowia ratunkowego, jeśli wiąże się to z prowadzeniem podmiotu, jest niezbędne i nie narusza praw oraz wolności tej osoby. Jak zatem postąpić, gdy pacjent prosi o wgląd do karty czynności ratunkowych?

b99f41cf62876f72d7a2466b95d119c2d70b4320-xlarge

Czy personel placówki ma prawo kserować dowody

Jeżeli potrzebujemy dane do dokumentacji medycznej, wystarczy poprosić pacjenta o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość albo spisać z dowodu odpowiednie dane osobowe.

47296c60d1c08f02fc5345628ee6cfc3961d64f0-xlarge(1)

Kiedy można przetwarzać dane pacjenta

W poradni zdrowia psychicznego i psychologicznej podstawowym płatnikiem jest NFZ, ale placówka świadczy również usługi komercyjnie. To, czy należy prosić pacjentów o podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będzie zależeć od celu ich przetwarzania.

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Wrocław 05.kwietnia.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Warszawa 09.kwietnia.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »