1f61690f44a158d0433b0c7a459d38edbccd914b-large

Czy GIODO może określić formę upoważnienia do udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna zawiera dane osobowe pacjenta, dlatego GIODO nie może określić formy upoważnienia do jej udostępniania.  

59b2b848776c234652689512c127bb84660297ae-large

Polityka bezpieczeństwa informacji zabezpieczy przed dostępem osób nieupoważnionych

Każda placówka medyczna musi opracować politykę bezpieczeństwa informacji. Tylko odpowiednie procedury zapewnią przetwarzanie danych w sposób zgodny z prawem, ich zabezpieczenie przed nieuprawnionymi zmianami, dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem, utratą lub uszkodzeniem.

39710d6251b9e47b1f254fcd6a4b03b193f444ef-small

Niezależny ABI skontroluje placówkę

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych zwiększyła pozycję administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI). Od 1 stycznia 2015 r. mogą samodzielnie nadzorować proces przetwarzania danych w placówce.

8ce5185b1d0b5423c15dc1fccd70ad3367616ec4-small

Ochrona e-informacji: wynoszenie danych i przekazywanie ich do laboratoriów

Coraz więcej danych jest przekazywanych na zewnątrz np. do laboratoriów. Z każdym podmiotem do którego wysyłane są dane wrażliwe należy zawrzeć umowę o powierzeniu. Przedstawiamy pakiet odpowiedzi na pytania zgłaszane przez Czytelników.

8b7d6a7d28a0ed7eaa8b3dee93bb4aae14def2c0-small

Udostępnianie kartotek a ochrona danych

Prawo wglądu do dokumentacji medycznej jest elementem prawa pacjenta do informacji na temat jego stanu zdrowia. Jednak czynności takie jak m.in. zbieranie, przechowywanie i udostępnianie danych osobowych stanowią przetwarzanie danych osobowych, a ta czynność jest dopuszczalna tylko za zgodą osoby, której dotyczą.

65d537713cfccf33aa6befcb2288536f7bf8a524-small

Uprawnienia kontrolne GIODO

Placówki medyczne ze względu na liczbę i wrażliwy charakter przetwarzanych danych mogą często podlegać kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Co sprawdzi GIODO i jak poinformuje o kontroli?

34373212

Umowa powierzenia danych: na co trzeba uważać

Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych. W umowie należy określić, kto, komu, jakie dane i w jakim celu powierza. Koniecznie też trzeba zawrzeć klauzulę, że zleceniobiorca zapewni powierzonym danym dalszą ochronę.

6bca36ab182bdb45176acb7be9c95acd625beb0e-small

Jak dobrze zabezpieczać dokumentację medyczną

Dokumentacja medyczna powinna być szczególnie chroniona przez świadczeniodawcę ze względu na fakt, że zawiera wrażliwe dane osobowe pacjentów. Stanowi także podstawę rozliczenia udzielanych świadczeń z NFZ.

a286761c2027f9fbaea9a353f308076afb3e5756-small

Audyt jako narzędzie kontroli

Ściśle określone zadania związane z prowadzeniem audytu, m.in. plan prowadzenia audytu, sposoby jego prowadzenia oraz przygotowania sprawozdania – te kwestie reguluje rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, nad którym wciąż trwają prace.

5aee7ffa939beb03d1c9ee502656dc2c0a275388-small

Co skontroluje GIODO

Podczas kontroli inspektorzy kontrolują co najmniej 13 obszarów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danym medycznym. Kontrola przeprowadzana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych obejmuje sprawdzenie działań placówki związanych z przetwarzaniem danych pacjentów.

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Wrocław 05.kwietnia.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Warszawa 09.kwietnia.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »