Jak postąpić w razie awarii komputera z danymi

Dodano: 16 listopada 2015
Jak postąpić w razie awarii komputera z danymi

Jak należy postępować w przypadku uszkodzenia komputera, na którym są przetwarzane dane osobowe? Czy informatyk wezwany do naprawy musi mieć specjalne upoważnienie od ABI czy wystarczy, że będzie naprawiał ten sprzęt w obecności pracownika odpowiadającego za bezpieczeństwo danych osobowych? Co zrobić w przypadku, gdy komputera nie będzie można naprawić na miejscu i konieczne będzie zabranie sprzętu do serwisu, jak wówczas zabezpieczyć dane osobowe?

Administrator danych jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem – co wynika z artykułu 36 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto wiele minimalnych wymagań i warunków, jakie powinny być spełnione w procesie zarządzania bezpieczeństwem, zawartych jest w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz załączniku (Dz.U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024). Inne nie wymienione w tym rozporządzeniu działania w zakresie bezpieczeństwa powinny być prowadzone w zgodzie z aktualnym stanem wiedzy w tym obszarze. Można w tym celu wykorzystać m.in. dokumenty definiujące narodowe, europejskie lub międzynarodowe standardy i dobre praktyki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Pozostało jeszcze 59 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Zyskaj DARMOWY 24h dostęp do portalu!


Aktywuj 24-godzinny okres testowy

Logowanie

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła

Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem portalu, możesz wykupić jednorazowy dostęp do wybranego dokumentu.

Spis treści Czytaj e-wydanie