Akademia Menedżera 74: Jak dbać o rozwój młodej kadry medycznej

Dla młodej kadry istotniejsza jest dbałość o zapewnienie właściwej i kompleksowej opieki nad pacjentem dzięki nowoczesnej technologii niż dla samej kadry zarządzającej. Pamiętajmy zatem, że w konfrontacji z młodymi ludźmi na rynku pracy trzeba dziś stosować inne argumenty niż jeszcze kilka lat temu. Dowiedz się, jakie.

Akademia Menedżera 73: Jak bronić dobre imię placówki i lekarza

Ze względu na coraz częstsze zjawisko naruszania dóbr osobistych lekarzy i placówek medycznych, zamieszczamy przewodnik stanowiący wsparcie dla menedżerów i medyków, których dobra osobiste są naruszane.

Akademia Menedżera 72: Jak przebiega teleopieka w dobie COVID-19

Od marca z powodu pandemii coraz więcej Polaków korzysta z porad specjalistów lekarzy online. Telemedycyna zaczęła się popularyzować, co nie znaczy, że już się upowszechniła, a wszyscy pacjenci – ale i lekarze – nader chętnie z niej korzystają. Jakie wnioski płyną z tej formy leczenia i co można robić lepiej?

Akademia Menedżera 71: Jak bezpiecznie „odmrażać” działalność leczniczą

Większość placówek medycznych, na czele z przychodniami rejonowymi i niepublicznymi centrami medycznymi, wciąż nie przyjmuje pacjentów inaczej niż w ramach telemedycyny, wystawiając e-recepty i e-zwolnienia. Wyzwanie związane z przyjmowaniem pacjentów w tradycyjny sposób podejmują coraz częściej prywatne gabinety lekarskie. Jak otwierać się na nowo, w okresie „odmrażania” gospodarki, aby pacjenci czuli się bezpiecznie?

Akademia Menedżera 70: COVID-19: Jak z klasą zwalniać pracowników

W czasie pandemii dużo mówi się o problemach w zarządzaniu personelem, nie tylko w aspekcie organizacji zdalnej pracy zespołu. Gdy gros osób traci zatrudnienie w wielu sektorach, również usług zdrowotnych (szeroko pojętych), rozwijają się działania na pograniczu desperacji po stronie pracowników i wysokich emocji po stronie pracodawców, którzy zwalniają lub decydują o zamrożeniu etatów. Jak rozwiązywać te problemy?

Akademia Menedżera 69: Jak się komunikować w czasach pandemii

W czasie epidemii musisz zwrócić szczególną uwagę na sposób komunikacji z pacjentami – nie wystarczą tylko informacje na drzwiach przychodni i w Internecie. Konieczne zadbaj o dostępność rejestracji telefonicznej, jeśli to możliwe, uruchom teleporady dla pacjentów. Sprawdź, co jeszcze możesz zrobić.

Akademia Menedżera 68: Jak efektywnie zarządzać zmianą

Nie tylko problemy komunikacyjne i interpersonalne mogą wymusić zmiany w placówce. Są też sytuacje, gdy placówka nie rozwija się kolejny rok, mimo przekonania kadry zarządzającej o staraniach w tym obszarze, gdy założone cele strategiczne, rozwojowe okazały się nierynkowe, czy nierealistyczne. Dowiedz się, co jest najważniejsze w procesie zmiany.

Akademia Menedżera 67: Jak rozwijać markę pracodawcy

Postrzeganie placówek medycznych przez pryzmat oceny miejsca pracy, a nie głównie oferty usługowej, staje się coraz bardziej istotne, a nawet kluczowe w sytuacji braków kadrowych i rynku pracownika. Sprawdź, jak budować i rozwijać markę usługodawcy jako pożądanego miejsca. Dla wielu podmiotów leczniczych to dziś konieczność.

Akademia Menedżera 66: Jak rozwijać kreatywność u pracowników

Bycie kreatywnym dyrektorem placówki medycznej, otwartym na zatrudnianie pomysłowych specjalistów, zmiany, innowacyjność i rozwój, wymaga wiedzy, rozwoju kompetencji i odwagi, a także chęci ich wdrażania. Sprawdź, co jeszcze jest ważne.

Akademia Menedżera 65: Jak podnosić poziom satysfakcji z pracy

Raport diagnozujący poziom satysfakcji dyrektorów polskich szpitali m.in. z pełnionej funkcji i rozwoju zawodowego, środowiska pracy, czy realizacji celów szpitala jest dobrą okazją do dyskusji o tym, co jest priorytetem w pracy menedżera i jaka jest hierarchia ważności w pracy kadry zarządzającej placówkami medycznymi. Oto szczegóły.