Akademia Menedżera 8: Praktyczne metody i techniki zarządzania

Koncepcje i idee zarządzania – choćby najbardziej porywające czy inspirujące – pozostałyby jedynie w sferze teorii, gdyby nie szły za nimi praktyczne narzędzia służące do biznesowej implementacji. O tym w najnowszym dodatku „Akademia Menedżera”.