Aneta Naworska: Kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli na podstawie informacji zgromadzonych w postępowaniu kontrolnym prezes UODO uzna, że mogło dojść do naruszenia prawa, niezwłocznie rozpoczyna postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Z nagrania dowiesz się m.in.:

  • na jakie rodzaje dzielą się kontrole UODO
  • co skontroluje UODO i czy w planie kontroli znajdują się placówki medyczne
  • w jakim zakresie będzie kontrolowany sposób kontroli dokumentacji medycznej, kwestie jej udostępniania pacjentom
  • jakie etapy kontroli UODO można wyróżnić
  • czy UODO uprzedzi Cię o kontroli
  • jak przebiegnie kontrola UODO
  • co się stanie, gdy odmówisz przeprowadzenia kontroli UODO

Sprawdź, co radzi nasz ekspert – Aneta Naworska, adwokat z Kancelarii Naworska, Marszałek sp.k. w Toruniu.

kontrole RODO

Słowa kluczowe:
kontrolaRODOUODO