Aneta Naworska: Zasady udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom

Rzecznik Praw Pacjenta nałożył na jedną z placówek medycznych surową karę w wysokości 50 tys. zł za nieudostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi. Trzeba pamiętać, że dokumentację udostępnia się pacjentom zawsze na ich żądanie, w formie kserokopii, odpisów, a także oryginałów. Podmioty będą się bronić przed tego typu praktykami. Jak zatem zobowiązać pacjentów do zwrotu oryginałów dokumentacji?  Posłuchaj, co radzi nasz ekspert, Aneta Naworska, radca prawny, Kancelaria Naworska Marszałek Jarzembska sp. k. w Toruniu.