Bartłomiej Achler: Co się zmieni w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

Minister zdrowia, któremu podlega Państwowa Inspekcja Sanitarna – za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) – od 1 marca 2020 r. będzie miał większe możliwości decydowania o sposobach realizacji zadań przez sanepid. Rozwiązanie takie zapewni skoordynowany i efektywny nadzór nad bezpieczeństwem epidemiologicznym i bezpieczeństwem żywności w całym kraju.  

Z webinaru prowadzonego przez Bartłomieja Achlera, adwokata, dowiesz się:

  • co się zmieni w strukturze organizacyjnej sanepidu
  • w jaki sposób będą powoływani inspektorzy
  • jakie nowe uprawnienia zyska Główny Inspektor Sanitarny

Pełna wersja filmu dostępna po zalogowaniu.

Słowa kluczowe:
sanepidzmiana przepisów