Bartłomiej Achler: Jak się przygotować do kontroli sanepidu w podmiocie leczniczym

Inspekcja sanitarna może sprawdzać w placówkach medycznych warunki-higieniczno-sanitarne pomieszczeń i obiektów, bezpieczeństwo radiologiczne, a także sposób zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych. Aspektów formalno-prawnych związanych z kontrolą jest dużo, dlatego warto rzetelnie się przygotować i zminimalizować ryzyko niekorzystnego wyniku. 

Ze szkolenia online prowadzonego przez Bartłomieja Achlera, adwokata, dowiesz się:

  • co sprawdzi sanepid w Twojej placówce,
  • w jaki sposób sanepid zawiadomi Cię o zamiarze wszczęcia kontroli,
  • kiedy kontrola może być niezapowiedziana,
  • jakie uprawnienia mają kontrolujący,
  • jakie masz prawa jako podmiot kontrolowany,
  • kiedy możesz złożyć sprzeciw,
  • co zawiera protokół kontroli i zalecenia pokontrolne,
  • co Ci grozi za utrudnianie kontroli.

Pełna wersja filmu dostępna po zalogowaniu.