Dariusz Chmielewski: Program akredytacji szpitali - poprawa jakości i bezpieczeństwa

Akredytacja jest jednym z elementów wyróżniających szpital na rynku usług. Polega na dobrowolnym poddaniu się ocenie Centrum Monitorowania Jakości, które organizuje całą procedurę.

Ze szkolenia dowiesz się, jak się przygotować do tego procesu, jak przebiega procedura, jakie standardy akredytacyjne należy spełnić i w jaki sposób są one weryfikowane.

Szkolenie przygotował i poprowadził Dariusz Chmielewski, MBA - prezes zarządu D&G Consulting Sp. z o.o., praktyk i ekspert rynku medycznego z ponad 20-letnim stażem zawodowym zdobytym zarówno podczas pracy w centralnej jednostce resortu zdrowia (Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia), jak i w firmach doradczych świadczących profesjonalne usługi doradcze dla podmiotów leczniczych. Kierownik projektów dla kilkuset przychodni, szpitali i innych podmiotów rynku medycznego w zakresie przygotowania do procesu akredytacji ministra zdrowia.