Dorota Rosłoń: Gospodarowanie odpadami w placówkach medycznych 2020

Ostanie lata przyniosły wiele zmian w zakresie wymogów dotyczących gospodarki odpadami. Zaostrzeniu uległy wymogi dotyczące odpadów medycznych i niebezpiecznych. I niestety to nie koniec zmian, do których prowadzący placówki medyczne muszą się dostosować.

Nowe wymogi do których trzeba będzie się przygotować to m.in.:

  • konieczność rejestracji i prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej  w Bazie Danych o Odpadach (BDO),
  • nowe wymogi dotyczące magazynowania odpadów, które dotyczyć będą też odpadów medycznych,
  • zniesienie obowiązku wystawiania dokumentów potwierdzających utylizację odpadów medycznych – jak więc dokumentować ich unieszkodliwienie?

Webinarium jest adresowane do:

  • pracowników prywatnych i publicznych placówek medycznych,
  • prowadzących szpitale, ośrodki zdrowia, gabinety medyczne i dentystyczne.
  • innych osób zajmujących się gospodarką odpadami. 

Program webinarium

I. Przepisy prawne obowiązujące w gospodarce odpadami medycznymi i weterynaryjnymi – stan obecny i planowane zmiany 

1. Rejestr BDO w przypadku placówek medycznych

2. Przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie różnymi typami odpadów

3. Jak dokumentować unieszkodliwienie odpadu medycznego i niebezpiecznego – stan obecny

II. Zasady ewidencjonowania odpadów i sprawozdawczości związanej z odpadami w placówkach ochrony zdrowia

1. Kto z prowadzących praktykę lekarską jest  zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów?

2. Aktualna funkcjonalność  BDO

III. Odpowiedzialność związana z prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami medycznymi w placówkach ochrony zdrowia

1. Za jakie przewinienia grozi kara grzywny, a kiedy narazisz się na administracyjną karę pieniężną?

2. Co grozi za zlecenie odbioru odpadów podmiotom bez właściwych kwalifikacji?

Webinarium jest dostępne po zalogowaniu.

Słowa kluczowe:
BDOgospodarka odpadami