Ile obecnie wynosi opłata za kopię (odpis) dokumentacji medycznej?

/appFiles/site_102/images/autor/H8he64BYdmP7fIK.jpeg

Autor: Wojciech Haniszewski

Dodano:

Ile obecnie wynosi opłata za kopię (odpis) dokumentacji medycznej?

Maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej nie może przekraczać 29 groszy w okresie od grudnia 2017 r. do lutego 2018 r.

Maksymalna wysokość opłaty za:

 1. jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej– nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenieprzez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (obecnie 8,51 zł);

 2. jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej –nie może przekraczać 0,00007przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 29 groszy);

 3. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych –nie może przekraczać 0,0004przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 1,70 zł).

Wysokość opłaty uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.

Ponadto podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych prowadzi wykaz zawierający następujące informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej:

 1. imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna;

 2. sposób udostępnienia dokumentacji medycznej;

 3. zakres udostępnionej dokumentacji medycznej;

 4. imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna, lub nazwę uprawnionego organu lub podmiotu;

 5. imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną;

 6. datę udostępnienia dokumentacji medycznej.

Powyższy przepis art. 27 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obowiązuje na mocy nowelizacji z dnia 23 marca 2017 r., która weszła w życie 11 maja 2017 r. (Dz. U. poz. 836).

Przewidziana w art. 28 cytowanej ustawy [o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta] opłata określa całość należności za udostępnianie dokumentacji medycznej” (sygn. akt II AKz 76/10). Dlatego nie można jej powiększyć o koszt roboczogodziny pracownika, wydatki na toner czy nośnik danych. Istotne jest to zwłaszcza w przypadkudokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. W niewysokiej kwocie 1,70 zł mieści się bowiem czas poświęcony na udostępnienie i koszt nośnika danych, w praktyce płyty CD lub DVD.

Podane stawki obowiązują od 1 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Autor: Wojciech Haniszewski

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe z dostępem na 5 dni


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 5 DNI

Pełny dostęp do portalu to:

 • Aktualność tematów
 • Szeroki zasób informacji eksperckich
 • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
 • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »
Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Warszawa 08.stycznia.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie