Jak poprawić standardy bhp w placówce

Dodano: 6 czerwca 2016
Jak poprawić standardy bhp w placówce

W placówce medycznej trzeba zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy zarówno pracownikom, jak i obsłudze zewnętrznej świadczącej usługi na terenie placówki. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej opracował dla tych grup ocenę ryzyka zawodowego. Jakie jeszcze inicjatywy podjęto, aby zadbać o najwyższe standardy bhp?

Równie istotna jest kwestia bezpiecznych warunków leczenia pacjentów, choć często jest to dużo trudniejsze niż w przypadku pracowników. Kierownictwo placówki i personel medyczny mają tu bowiem do czynienia z ludźmi o różnym stanie zdrowia, różnych dysfunkcjach organizmu, różnym stanie świadomości, a czasami jego brakiem itd. Ważne jest także bezpieczeństwo innych osób, np. odwiedzających chorych, którzy czasami swoim zachowaniem zagrażają nie tylko sobie, ale chorym i pracownikom. Dlatego m.in. powstało opracowanie „Ocena ryzyka zawodowego”, które opisuje około dwustu przypadków i dotyczy każdego stanowiska pracy.

Pozostało jeszcze 83 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
BHPplacówka medyczna