Andrzej Sapiński

Andrzej Sapiński: Jak zmniejszać ryzyko zakażeń

Kontrola temperatury za pomocą kamer termowizyjnych i dezynfekcja rąk, a także zakaz odwiedzin, to obostrzenia, które stosuje Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku. Co jeszcze pomaga w walce z wirusem COVID-19? Rozmowa z ANDRZEJEM SAPIŃSKIM, prezesem WSS im. Janusza Korczaka w Słupsku.

Jarosław Pinkas

Jarosław Pinkas: Jak minimalizować ryzyko zranień i zakłuć

W Polsce liczba zakłuć i zranień wśród personelu medycznego wciąż jest bardzo duża. Dlaczego tak się dzieje? Co nas gubi – brak procedur, szkoleń, rutyna czy niedostatek nowych technologii? Rozmowa z dr hab. n. med. Jarosławem Pinkasem, Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Tamara Barganowska

Tamara Barganowska: konieczna jest szybka pomoc w kryzysie

W czasie próby okazuje się, kto jest rzeczywiście odpowiedzialny, kto zdecydował się pracować w służbie zdrowia z powołania, dla kogo liczy się drugi człowiek w potrzebie. Przyszedł czas weryfikacji, lecz nie oceny - rozmowa z TAMARĄ BARGANOWSKĄ, prezes NZOZ Centrum Psychiatrii w Malborku.

Jarosław Pinkas

Jarosław Pinkas: Jak epidemia COVID-19 zmienia funkcjonowanie placówek zdrowia

Od wielu lat mamy procedury dotyczące postępowania w zwalczaniu chorób zakaźnych. Jeśli chcemy mówić o bezpieczeństwie epidemiologicznym w placówkach medycznych, dużych i tych najmniejszych, nie pozostaje nam nic innego, jak ich przestrzeganie - rozmowa z Jarosławem Pinkasem, Głównym Inspektorem Sanitarnym.

wywiad z JAROSŁAWEM KOŃCZYŁO

Jarosław Kończyło: Jak zapewnić bezpieczeństwo personelowi

System ubezpieczeń dla pracowników zajmujących się pacjentami z COVID-19 i dodatkowe wynagrodzenia to istotne elementy motywujące do pracy w czasie pandemii. Jakie jeszcze działania podjęła dyrekcja szpitala jednoimiennego w Kędzierzynie-Koźlu, aby zapewnić bezpieczeństwo nie tylko pacjentom, lecz także swojemu personelowi?

Wojciech Andrusiewicz

Wojciech Andrusiewicz: Narzędzia e-zdrowia będą doskonalsze

Obecnie aktywowano blisko 1,4 mln Internetowych Kont Pacjentów. W czasie epidemii koronawirusa niezwykle ważne jest uświadomienie pacjentom i lekarzom, że w ten sposób można mieć dostęp do e-recept, a dokumenty medyczne w postaci elektronicznej są bezpieczne i wygodne - wywiad z Wojciechem Andrusiewiczem, rzecznikiem prasowym Ministra Zdrowia. 

Ryszard Pankiewicz

Ryszard Pankiewicz: Jakość i bezpieczeństwo pacjentów to priorytet

Od wielu lat staramy się realizować strategiczny cel udzielania wysokospecjalistycznych usług zdrowotnych. Dlatego wszystkie działania, które podejmujemy, podporządkowujemy temu celowi - rozmowa z dr RYSZARDEM PANKIEWICZEM, zastępcą dyrektora ds. strategii rozwoju, marketingu i komunikacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu.

R.Boguszewski

Ryszard Boguszewski: Co czeka placówki w kolejnej perspektywie UE

Nowa perspektywa unijna przyniesie nowe wyzwania w postaci nowych programów poświęconych tematyce starzenia się społeczeństwa i angażowania nowoczesnych technologii informatycznych w proces diagnostyki i leczenia. W jakie projekty w latach 2021-2027 będą mogły się angażować placówki medyczne - rozmowa z RYSZARDEM BOGUSZEWSKIM, ekspertem ds. pozyskiwania funduszy unijnych.

Wioletta Januszczyk - wywiad

Wioletta Januszczyk: Jakie są zalety strategii akwizycyjnej

Najbardziej skuteczny model funkcjonowania placówki oparty jest na zaangażowaniu pacjenta w proces leczenia. Również z tego powodu sposób zarządzania musi być tak skonstruowany, aby placówka mogła realizować takie zamierzenia. Sprawdź, jakie są największe wyzwania w zakresie zarządzania - rozmowa z Wiolettą Januszczyk, dyrektor zarządzającą Medicover Stomatologia.

Wywiad z Krystyna Klucewicz

Krystyna Klucewicz: Jak efektywnie korzystać ze środków unijnych

Niewielka placówka w Ameryce z sukcesem korzysta ze środków unijnych, rozwijając usługi i podnosząc ich jakość. Jest także w pełni zinformatyzowana i posługuje się tylko elektroniczną dokumentacją pacjentów. Sprawdź, w czym tkwi sukces.