Wojciech Andrusiewicz

Wojciech Andrusiewicz: Narzędzia e-zdrowia będą doskonalsze

Obecnie aktywowano blisko 1,4 mln Internetowych Kont Pacjentów. W czasie epidemii koronawirusa niezwykle ważne jest uświadomienie pacjentom i lekarzom, że w ten sposób można mieć dostęp do e-recept, a dokumenty medyczne w postaci elektronicznej są bezpieczne i wygodne - wywiad z Wojciechem Andrusiewiczem, rzecznikiem prasowym Ministra Zdrowia. 

Ryszard Pankiewicz

Ryszard Pankiewicz: Jakość i bezpieczeństwo pacjentów to priorytet

Od wielu lat staramy się realizować strategiczny cel udzielania wysokospecjalistycznych usług zdrowotnych. Dlatego wszystkie działania, które podejmujemy, podporządkowujemy temu celowi - rozmowa z dr RYSZARDEM PANKIEWICZEM, zastępcą dyrektora ds. strategii rozwoju, marketingu i komunikacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu.

R.Boguszewski

Ryszard Boguszewski: Co czeka placówki w kolejnej perspektywie UE

Nowa perspektywa unijna przyniesie nowe wyzwania w postaci nowych programów poświęconych tematyce starzenia się społeczeństwa i angażowania nowoczesnych technologii informatycznych w proces diagnostyki i leczenia. W jakie projekty w latach 2021-2027 będą mogły się angażować placówki medyczne - rozmowa z RYSZARDEM BOGUSZEWSKIM, ekspertem ds. pozyskiwania funduszy unijnych.

Wioletta Januszczyk - wywiad

Wioletta Januszczyk: Jakie są zalety strategii akwizycyjnej

Najbardziej skuteczny model funkcjonowania placówki oparty jest na zaangażowaniu pacjenta w proces leczenia. Również z tego powodu sposób zarządzania musi być tak skonstruowany, aby placówka mogła realizować takie zamierzenia. Sprawdź, jakie są największe wyzwania w zakresie zarządzania - rozmowa z Wiolettą Januszczyk, dyrektor zarządzającą Medicover Stomatologia.

Wywiad z Krystyna Klucewicz

Krystyna Klucewicz: Jak efektywnie korzystać ze środków unijnych

Niewielka placówka w Ameryce z sukcesem korzysta ze środków unijnych, rozwijając usługi i podnosząc ich jakość. Jest także w pełni zinformatyzowana i posługuje się tylko elektroniczną dokumentacją pacjentów. Sprawdź, w czym tkwi sukces.

Najbuk Piotr

Piotr Najbuk: Ogólne zasady wynikające z RODO trzeba dopracować

Podmioty lecznicze dzięki kodeksowi branżowemu otrzymają szczegółowe wytyczne w zakresie stosowania RODO w sektorze ochrony zdrowia. Poza tym, jeśli zastosują zapisy kodeksu, będą mieć większą ochronę w przypadku kontroli PUODO - r ozmowa z PIOTREM NAJBUKIEM, prawnikiem z Kancelarii Prawnej DZP w Warszawie.

Wywiad - Paweł Walicki

Paweł Walicki: Trzeba oceniać oczami klienta i pracownika

W rozproszonej strukturze konieczna jest praca zespołowa, delegowanie obowiązków, zadań i odpowiedzialności, uznanie i szacunek dla wiedzy, doświadczenia i intuicji innych. W tym wszystkim ludzie mają kluczowe znaczenie – ich kompetencje, zaangażowanie, chęć rozwoju, ale także lojalność, uczciwość i życzliwość. Sprawdź, jak skutecznie zarządzać powiększającą się organizacją. Rozmowa z Pawłem Walickim, prezesem Centrum Medycznego CMP w Warszawie.

Jerzy Gryglewicz

Jerzy Gryglewicz: Czego potrzebuje system ochrony zdrowia

Skoro już wiadomo, że po wprowadzeniu sieci szpitali – jak wynika z raportu NIK - mamy więcej strat niż zysków, należałoby skoncentrować się na radykalnym cięciu kosztów funkcjonowania konkretnych placówek i zastanowieniu się nad ich likwidacją lub przekształceniem. Co jeszcze powinno się zmienić w regulacjach dotyczących ochrony zdrowia? Rozmowa z dr JERZYM GRYGLEWICZEM, ekspertem Uczelni Łazarskiego

Mieczyslaw Blaszczyk

Mieczysław Błaszczyk: Rozwiązania naprawcze przyniosły efekty

Bez doskonale wykształconej kadry medycznej, stale podnoszącej umiejętności i kwalifikacje, trudno jest planować długofalowy rozwój placówki medycznej. W czym tkwi sukces nowoczesnego centrum medycznego w Otwocku? Przeczytaj wywiad z dr. n. med. Mieczysławem Błaszczykiem, dyrektorem naczelnym SPSK im. Prof. Adama Grucy w Otwocku.

Anna Rulkiewicz Prezes Grupy LUX MED

Anna Rulkiewicz: Ważne jest budowanie partnerstwa

Pracownicy są wartością dla firmy. Muszą wiedzieć, że są potrzebni i że pojawiają się nowe możliwości pracy. Warto wyznaczać liderów poszczególnych obszarów, którzy odpowiadają za proces łączenia i wymianę doświadczeń. Sprawdź, w czym tkwi sukces Grupy LUX MED. Rozmowa z ANNĄ RULKIEWICZ, prezesem Grupy LUX MED.