Tamara Barganowska

Tamara Barganowska: konieczna jest szybka pomoc w kryzysie

W czasie próby okazuje się, kto jest rzeczywiście odpowiedzialny, kto zdecydował się pracować w służbie zdrowia z powołania, dla kogo liczy się drugi człowiek w potrzebie. Przyszedł czas weryfikacji, lecz nie oceny - rozmowa z TAMARĄ BARGANOWSKĄ, prezes NZOZ Centrum Psychiatrii w Malborku.

Jarosław Pinkas

Jarosław Pinkas: Jak epidemia COVID-19 zmienia funkcjonowanie placówek zdrowia

Od wielu lat mamy procedury dotyczące postępowania w zwalczaniu chorób zakaźnych. Jeśli chcemy mówić o bezpieczeństwie epidemiologicznym w placówkach medycznych, dużych i tych najmniejszych, nie pozostaje nam nic innego, jak ich przestrzeganie - rozmowa z Jarosławem Pinkasem, Głównym Inspektorem Sanitarnym.

wywiad z JAROSŁAWEM KOŃCZYŁO

Jarosław Kończyło: Jak zapewnić bezpieczeństwo personelowi

System ubezpieczeń dla pracowników zajmujących się pacjentami z COVID-19 i dodatkowe wynagrodzenia to istotne elementy motywujące do pracy w czasie pandemii. Jakie jeszcze działania podjęła dyrekcja szpitala jednoimiennego w Kędzierzynie-Koźlu, aby zapewnić bezpieczeństwo nie tylko pacjentom, lecz także swojemu personelowi?

Wojciech Andrusiewicz

Wojciech Andrusiewicz: Narzędzia e-zdrowia będą doskonalsze

Obecnie aktywowano blisko 1,4 mln Internetowych Kont Pacjentów. W czasie epidemii koronawirusa niezwykle ważne jest uświadomienie pacjentom i lekarzom, że w ten sposób można mieć dostęp do e-recept, a dokumenty medyczne w postaci elektronicznej są bezpieczne i wygodne - wywiad z Wojciechem Andrusiewiczem, rzecznikiem prasowym Ministra Zdrowia. 

Ryszard Pankiewicz

Ryszard Pankiewicz: Jakość i bezpieczeństwo pacjentów to priorytet

Od wielu lat staramy się realizować strategiczny cel udzielania wysokospecjalistycznych usług zdrowotnych. Dlatego wszystkie działania, które podejmujemy, podporządkowujemy temu celowi - rozmowa z dr RYSZARDEM PANKIEWICZEM, zastępcą dyrektora ds. strategii rozwoju, marketingu i komunikacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu.

R.Boguszewski

Ryszard Boguszewski: Co czeka placówki w kolejnej perspektywie UE

Nowa perspektywa unijna przyniesie nowe wyzwania w postaci nowych programów poświęconych tematyce starzenia się społeczeństwa i angażowania nowoczesnych technologii informatycznych w proces diagnostyki i leczenia. W jakie projekty w latach 2021-2027 będą mogły się angażować placówki medyczne - rozmowa z RYSZARDEM BOGUSZEWSKIM, ekspertem ds. pozyskiwania funduszy unijnych.

Wioletta Januszczyk - wywiad

Wioletta Januszczyk: Jakie są zalety strategii akwizycyjnej

Najbardziej skuteczny model funkcjonowania placówki oparty jest na zaangażowaniu pacjenta w proces leczenia. Również z tego powodu sposób zarządzania musi być tak skonstruowany, aby placówka mogła realizować takie zamierzenia. Sprawdź, jakie są największe wyzwania w zakresie zarządzania - rozmowa z Wiolettą Januszczyk, dyrektor zarządzającą Medicover Stomatologia.

Wywiad z Krystyna Klucewicz

Krystyna Klucewicz: Jak efektywnie korzystać ze środków unijnych

Niewielka placówka w Ameryce z sukcesem korzysta ze środków unijnych, rozwijając usługi i podnosząc ich jakość. Jest także w pełni zinformatyzowana i posługuje się tylko elektroniczną dokumentacją pacjentów. Sprawdź, w czym tkwi sukces.

Najbuk Piotr

Piotr Najbuk: Ogólne zasady wynikające z RODO trzeba dopracować

Podmioty lecznicze dzięki kodeksowi branżowemu otrzymają szczegółowe wytyczne w zakresie stosowania RODO w sektorze ochrony zdrowia. Poza tym, jeśli zastosują zapisy kodeksu, będą mieć większą ochronę w przypadku kontroli PUODO - r ozmowa z PIOTREM NAJBUKIEM, prawnikiem z Kancelarii Prawnej DZP w Warszawie.

Wywiad - Paweł Walicki

Paweł Walicki: Trzeba oceniać oczami klienta i pracownika

W rozproszonej strukturze konieczna jest praca zespołowa, delegowanie obowiązków, zadań i odpowiedzialności, uznanie i szacunek dla wiedzy, doświadczenia i intuicji innych. W tym wszystkim ludzie mają kluczowe znaczenie – ich kompetencje, zaangażowanie, chęć rozwoju, ale także lojalność, uczciwość i życzliwość. Sprawdź, jak skutecznie zarządzać powiększającą się organizacją. Rozmowa z Pawłem Walickim, prezesem Centrum Medycznego CMP w Warszawie.