Edyta Bielak-Jomaa: Danych pacjenta nie należy wyczytywać na głos

/appFiles/site_102/images/autor/ZQGhpVtKd6aMSgi.jpeg

Autor: Magdalena Pokrzycka-Walczak

Dodano: 30 stycznia 2019
Edyta Bielak-Jomaa: Danych pacjenta nie należy wyczytywać na głos

Niedawno zakończyliśmy pierwsze kontrole w placówkach z sektora ochrony zdrowia. Teraz analizujemy te materiały. Co istotne, ewentualne stwierdzenie naruszeń przepisów RODO nie jest jednoznaczne z nałożeniem kary - rozmowa z DR EDYTĄ BIELAK-JOMAA, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy na podstawie przeprowadzonych dotąd przez UODO kontroli można wskazać, jakie są najczęstsze problemy dotyczące RODO, z którymi nie radzą sobie placówki ochrony zdrowia?

To, jakie problemy związane ze stosowaniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) mają placówki ochrony zdrowia, można wskazać na podstawie pytań kierowanych przez nie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Przez pierwsze pół roku stosowania nowego prawa wpłynęło ich ponad 150. Wynika z nich, że placówki ochrony zdrowia mają wątpliwości dotyczące m.in. tego, kto w określonych sytuacjach jest administratorem danych, czy w konkretnych przypadkach należy zawierać umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Częstą, lecz niewłaściwą praktyką, było zawieranie takich umów między pracodawcami a jednostkami służby medycyny pracy w związku z kierowaniem pracowników na badania profilaktyczne. Innym sygnalizowanym nam problemem było poprawne zorganizowanie rejestracji i obsługi pacjentów w przychodniach. Dość często byliśmy też pytani o różne szczegółowe kwestie związane z monitoringiem wizyjnym.

Pozostało jeszcze 90 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
kontrolaRODOUODOwywiad