Jarosław Pinkas: Jak minimalizować ryzyko zranień i zakłuć

Dodano: 12 sierpnia 2020
Jarosław Pinkas: Jak minimalizować ryzyko zranień i zakłuć

W Polsce liczba zakłuć i zranień wśród personelu medycznego wciąż jest bardzo duża. Dlaczego tak się dzieje? Co nas gubi – brak procedur, szkoleń, rutyna czy niedostatek nowych technologii? Rozmowa z dr hab. n. med. Jarosławem Pinkasem, Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Nieumyślne zakłucia i zranienia, do jakich wciąż dochodzi w placówkach medycznych - nie wyłączając gabinetów stomatologicznych - grożą poważnymi konsekwencjami. Zdrowiem ryzykuje personel medyczny, zagrożeni są pacjenci. Od 2010 roku mamy dyrektywę UE nakładającą na właścicieli czy kierowników placówek medycznych obowiązek zapewnienia personelowi odpowiednich narzędzi i środków, które będą chroniły przed zranieniem. Wydaje się, że to jednak niewiele zmienia, wypadków jest nadal dużo. Dlaczego tak się dzieje?

Dyrektywa „świętuje” dziesięciolecie. Wydaje się, że to wystarczająco długi czas, aby wdrożyć ją w życie i ograniczyć liczbę zdarzeń niepożądanych. Jednak ma ona bardzo ogólny charakter. Zawiera wiele nieprecyzyjnych określeń wymagających uszczegółowienia na poziomie prawa krajowego. To powoduje, że trudno jest mówić, kiedy można rozliczyć podmiot leczniczy z tego, czy spełnił ten obowiązek dobrze, świetnie, gorzej, albo w ogóle. Podmioty lecznicze są zobowiązane do przeprowadzenia pewnych procedur. W praktyce ma to małe znaczenie, bo brakuje skutecznych instrumentów prawnych zachęcających albo wymuszających na podmiotach leczniczych korzystanie z bezpieczniejszego sprzętu.

Pozostało jeszcze 83 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.