Odpowiedzialność cywilna placówki w umowie

Dodano: 27 listopada 2015
Odpowiedzialność cywilna placówki w umowie

Dyrektorzy coraz częściej sięgają po możliwość zawierania umów cywilnoprawnych z personelem. Częstą praktyką szpitali jest wprowadzanie do nich zapisów, które przenoszą odpowiedzialność cywilną na lekarza, pielęgniarkę czy innego zleceniobiorcę i zwalniają z odpowiedzialności sam szpital.

Taki zapis nie wywoła skutków prawnych, a szpital musi liczyć się z koniecznością poniesienia odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. W pierwszej z nich np. mamy do czynienia z lekarzem, który popełnił błąd podczas zabiegu. W takim przypadku podstawą odpowiedzialności jest art. 33 ustawy o działalności leczniczej, jeśli lekarz prowadzi praktykę wyłącznie w ramach szpitala, w którym doszło do wyrządzenia szkody, albo art. 430 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby. Zastosowanie tego przepisu jest możliwe, uwzględniając stosowany w polskich szpitalach model podległości służbowej lekarza względem ordynatora lub kierownika oddziału.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Zyskaj DARMOWY 24h dostęp do portalu!


Aktywuj 24-godzinny okres testowy

Logowanie

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem portalu, możesz wykupić jednorazowy dostęp do wybranego dokumentu.

Spis treści Czytaj e-wydanie