Rejestracja

Medicover: Jak zmienia się rola rejestracji

Zmiany technologiczne w zakresie e-zdrowia dotyczą każdego elementu opieki nad pacjentem. Wpływają także na zadania i rolę rejestracji medycznej. Coraz większe znaczenie odgrywa sprawne poruszanie się po nowych systemach i umiejętność edukacji pacjentów w zakresie nowych technologii. Oto, jak sobie poradził z tym zadaniem Medicover.

koronawirus

Zamykasz placówkę z powodu koronawirusa – urlop czy przestój

Zasadniczo nie można pracownika przymusowo skierować na urlop wypoczynkowy, do którego nabył uprawienia w bieżącym roku kalendarzowym. Jeśli więc po weryfikacji list urlopowych okażę się, że pracownicy mają zaległe urlopy, to nie musimy wypłacać im ekwiwalentu za zaległy urlop, a możemy ich na niego wysłać.

telepraca

Telepraca w czasach koronawirusa – uprawnienie czy obowiązek

Rosnąca liczba potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem w Polsce postawiła wielu przedsiębiorców, w tym placówki medyczne, przed koniecznością zmiany dotychczasowego sposobu prowadzenia działalności. Jak stosować telepracę w przypadku tych stanowisk, gdzie jest to możliwe?

  Jak przeprowadzać rozmowę rekrutacyjną z kandydatem do pracy w rejestracji

Jak przeprowadzać rozmowę rekrutacyjną z kandydatem do pracy w rejestracji

Rejestracja medyczna jest sercem każdej placówki medycznej. To tutaj następuje pierwszy i ostatni kontakt pacjenta z przychodnią. Nieprzyjemny pracownik rejestracji  potrafi skutecznie zniechęcić pacjenta do dalszych wizyt w placówce i może spowodować lawinę negatywnych komentarzy w internecie.  Dlatego zatrudniając nową osobę do rejestracji medycznej warto poświęcić procesowi rekrutacji dużo czasu i zaangażowania.

grafik rejestracji

Jak ułożyć dokonały grafik pracy w rejestracji

Układanie grafików pracy to podstawowe zajęcie szefa rejestracji. Przy jego tworzeniu trzeba brać pod uwagę, na jakiej podstawie zatrudnione są rejestratorki w placówce medycznej (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa B2B), w jakim wymiarze pracy (pełen etat, pół etat, ćwierć etatu, dorywczo na kilka godzin w miesiącu) i jaka jest liczba pracowników rejestracji. Oto wskazówki, które jeszcze dodatkowo wesprą Cię w wykonywaniu tego zadania.

  Jak uzyskać pozwolenie na pracę cudzoziemca w rejestracji

Jak uzyskać pozwolenie na pracę cudzoziemca w rejestracji

Jeżeli cudzoziemiec przebywa na terenie Polski legalnie, a nie ma powodów, aby zwolnić go z obowiązku posiadania pozwolenia na pracę, należy uzyskać dla niego takie pozwolenie. Jakie czynności trzeba w związku z tym wykonać?

rozmowa rekrutacyjna

Jakie są zasady zatrudniania cudzoziemców w rejestracji

Zatrudnienie cudzoziemców to coraz bardziej powszechny sposób, w jaki właściciele placówek medycznych radzą sobie z brakami kadrowymi na polskim rynku pracy. W jaki sposób można zatrudnić cudzoziemca w rejestracji? Jakie formalności muszą w związku z tym zostać spełnione?

  Pracownicy rejestracji mają obowiązek dbać o godność pacjenta

Pracownicy rejestracji mają obowiązek dbać o godność pacjenta

Pracownicy rejestracji mają obowiązek przestrzegania prawa pacjenta do poszanowania godności., który wynika z art. 20 ust. 1 ustawy z listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Co powinni robić, aby postępować zgodnie z tym przepisem?

  Tworząc procedury obsługi pacjenta w rejestracji, zwracaj uwagę na kwestie prawne

Tworząc procedury obsługi pacjenta w rejestracji, zwracaj uwagę na kwestie prawne

Podczas obsługi pacjentów w rejestracji kluczowa jest znajomość przepis ó w prawnych. Pracownik rejestracji musi być świadomy regulacji, kt ó re wpływają na jego pracę, w tym na obsługę pacjenta. Na jakie kwestie prawne należy zwracać uwagę, tworząc procedury obsługi pacjenta w rejestracji?

Zatrudnianie specjalistów w placówce medycznej

W jakim terminie ogłaszać konkursy w SPZOZ

Zatrudnienie na niektórych stanowiskach kierowniczych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej wiąże się z koniecznością przeprowadzenia sformalizowanej procedury konkursowej. Jakie są zasady upubliczniania ogłoszenia o konkursie m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej i ustalania terminów w tym zakresie?