Czasu pracy kierowników nie trzeba ewidencjonować

/appFiles/site_102/images/autor/8f6BPeJGlIZhpw3.jpeg

Autor: Michał Culepa

Dodano: 23 grudnia 2014
Czasu pracy kierowników nie trzeba ewidencjonować

Osoby zarządzające podmiotami leczniczymi powinny wykonywać swoją pracę w ramach norm wyznaczonych ustawowo. Jednak okazjonalne wykonywanie pracy po godzinach nie daje im żadnych dodatkowych uprawnień, w tym do wynagrodzenia ze stosownymi dodatkami lub do czasu wolnego w zamian za przepracowany czas.

Każdy pracodawca, będący jednostką organizacyjną, musi mieć organy zarządzające, które mogą być obsadzane przez pracowników. Osoby te, w zależności od formy organizacyjno-prawnej, będą kierować jednoosobowo danym podmiotem, albo kolegialnie. W przypadku podmiotów leczniczych mamy do czynienia z obydwoma prawnymi modelami zarządzania. Podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami, prowadzące działalność na zasadach określonych w przepisach prawa handlowego lub spółdzielczego w wielu przypadkach mają organ zarządzający o charakterze raczej kolegialnym – zarząd, w którego skład wchodzi prezes i członkowie zarządu. Oczywiście statut danej spółki czy spółdzielni prowadzącej działalność leczniczą może inaczej uregulować kwestie zarządzania, przekazując władzę w podmiocie leczniczym jednej osobie.

Pozostało jeszcze 91 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
czas pracy