Jak kontrolować czas pracy pracowników

Dodano: 8 czerwca 2017
Jak kontrolować czas pracy pracowników

Państwowa Inspekcja Pracy czy sądy pracy dopuszczają różne dowody, które wskazują na aktywność zawodową pracownika. Nie mogą jednak żądać od pracodawcy dokumentów o treści i formie, których nie wymaga żaden przepis prawa pracy. Sprawdź, jak prawidłowo dokumentować czas pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 § 1 kp). Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „pozostawanie w dyspozycji”, wobec czego należy przy interpretacji posiłkować się orzecznictwem Sądu Najwyższego i poglądami doktryny. Przyjmuje się, że pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy, oczekując na możliwość podjęcia pracy na terenie zakładu pracy lub w innym miejscu wskazanym przez pracodawcę, ewentualnie w miejscu wskazanym przez siebie i podanym do wiadomości pracodawcy (por. wyrok SN z 13 grudnia 2007 r., sygn.. akt I PK 149/07).

Pozostało jeszcze 85 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
czas pracy