Jaką odpowiedzialność za procedury i świadczenia ponosi lekarz stażysta

Dodano: 24 sierpnia 2018
Jaką odpowiedzialność za procedury i świadczenia ponosi lekarz stażysta

Kończąc 6-letnie studia medyczne otrzymujesz tytuł lekarza, lecz dyplom nie uprawnia do pracy w zawodzie. Zanim zostaniesz specjalistą i rozpoczniesz karierę zawodową, odbywasz obowiązkowy staż, w trakcie którego pogłębiasz wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Jak wygląda odpowiedzialność stażysty za procedury i świadczenia wykonywane podczas stażu? Oto kilka przydatnych wskazówek.

Staż podyplomowy lekarza (lekarza dentysty) to rodzaj stażu zawodowego w Polsce, który każdy absolwent studiów medycznych chcący uzyskać pełne prawo do wykonywania zawodu powinien odbyć po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów na kierunku lekarskim/lekarsko-dentystycznym. Jest on przydzielany przez okręgową izbę lekarską działającą na terenie, gdzie będzie się wykonywać zawód lekarza (odbywać staż podyplomowy). Aby rozpocząć staż należy zgłosić się do właściwej okręgowej izby lekarskiej, która najpierw na wniosek absolwenta medycyny przyzna prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na czas potrzebny do odbycia stażu podyplomowego. Nie każdy dostanie się na swój wymarzony staż – decyzja zapada podczas procesu rekrutacyjnego, który trwa od czerwca do lipca, a wyniki ogłaszane są we wrześniu. Po jego pomyślnym przejściu Izba kieruje kandydata do odbycia stażu w wybranej jednostce medycznej. Lekarze i lekarze dentyści odbywają staż na podstawie umowy o pracę. Umowa jest zawierana na czas określony z podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu. Zaliczenie stażu podyplomowego potwierdza właściwa okręgowa rada lekarska.

Pozostało jeszcze 77 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.