Więcej lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej

/appFiles/site_102/images/autor/I15jsXzfplvGVce.jpeg

Autor: Dorota Kaczmarczyk-Szczurek

Dodano: 13 grudnia 2013
Więcej lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej

Zmiany w POZ pozwolą częściej zmieniać świadczeniodawcę udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz składać deklaracje wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w postaci elektronicznej.

W Sejmie trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Najważniejszą i najbardziej widoczną zmianą w projektowanej ustawie jest zmiana definicji „lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”. Obecnie obowiązująca została wprowadzona w 2007 r. w celu implementacji przepisów obowiązującej wówczas dyrektywy Rady 93/16/EWG z 5 kwietnia 1993 r. mającej na względzie ułatwienie swobodnego przepływu lekarzy i wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji. Jednak nie tylko wprowadziła ona zapisy wynikające z dyrektywy, ale także ograniczyła skalę świadczeń udzielanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wyłącznie do świadczeń medycyny rodzinnej. Obecna definicja „lekarza podstawowej opieki zdrowotnej” pozostaje ponadto w sprzeczności z inną ustawową definicją, a mianowicie z zakresem pojęcia „podstawowej opieki zdrowotnej”. Skutkiem takiego rozwiązania jest wyeliminowanie lekarzy pediatrów i internistów z udzielania świadczeń w zakresie podstawowej opiece zdrowotnej. Proponowane zmiany mają na celu poprawę tej rozbieżności.

Pozostało jeszcze 75 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
ochrona zdrowia