15 paź

NFZ wyśle SMS z terminem wizyty

Od połowy 2019 roku Narodowy Fundusz Zdrowia w imieniu świadczeniodawców przypomni pacjentom SMS-em o wyznaczonym terminie wizyty i umożliwi jej odwołanie. Zmiany wynikają z projektu ustawy dotyczącej wprowadzenia pilotażu e-skierowania.

W projekcie pojawił się zapis, że pacjenci oczekujący w kolejce na wizytę mają być informowani o wyznaczonym terminie wizyty przez aplikację udostępnioną przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) (tzw. aplikację AP-KOLCE).

Obecnie wielu pacjentów nie odwołuje wizyt i nie przychodzi na nie, przez co inni muszą dłużej czekać w kolejce do specjalisty.Wysyłanie SMS z przypomnieniem o wizycie to standard w prywatnych przychodniach. W publicznych placówkach takie rozwiązanie nie jest regułą, raczej wyjątkiem.

10
11 paź

Rozpoczyna się pilotaż e-skierowań

W przyszłym tygodniu rozpocznie się pilotaż e-skierowań, który potrwa do połowy 2019 roku. E-skierowanie ma zastąpić tradycyjne druki 1 stycznia 2021 r. 

Pilotaż rozpocznie się w Warszawie – najpierw obejmie medycynę sportową, a następnie tomografię komputerową. Docelowo pilotaż w Warszawie obejmie około dwustu placówek. Ponadto zaplanowano pilotaż w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju. Ministerstwo Zdrowia chce w ciągu kilku miesięcy mieć pełny obraz sytuacji i zidentyfikować najważniejsze problemy.  

E-skierowanie ma wyeliminować praktykę jednoczesnego zapisywania się przez pacjentów do kilku kolejek. Resort zdrowia chce także, aby lekarze korzystali ze sfinansowanej przez ministerstwo aplikacji mobilnej – dzięki temu e-skierowania będą mogły być wystawiane również w trakcie wizyt domowych.

Wraz z e-skierowaniami NFZ i ministerstwo zyskają pełne informacje o liczbie oczekujących na świadczenia. Placówki będą na bieżąco raportować do systemu o liczbie wystawianych i realizowanych skierowań.  

10
28 wrz

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia

Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Cyfryzacji przygotowały "Przewodnik po RODO dla służby zdrowia". Jest to efekt prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji.

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest pierwszym z pięciu materiałów wydanych przez Grupę. Jest to niezmiernie ważne opracowanie, dlatego że za każdym razem, gdy dochodzi do błędnego zrozumienia przepisów ochrony danych osobowych w szpitalach bądź przychodniach, cierpią na tym pacjenci.

W materiale znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące RODO, m.in. o metody rejestracji pacjentów z poszanowaniem ich prywatności, o kwestie związane z opisywaniem leków danymi pacjenta czy o zagadnienia dotyczące możliwości zamieszczania tabliczek ze specjalnością lekarza na drzwiach gabinetów.

10
21 wrz

Rząd przyjął Politykę lekową 2018-2022

W „Polityce lekowej państwa” określono priorytety działań rządu dotyczące gospodarowania lekami w latach 2018-2022.

Polityka lekowa państwa ma przede wszystkim zapewnić pacjentom szeroki dostęp do skutecznych i bezpiecznych leków oraz przejrzystego i racjonalnie działającego systemu ich refundacji.

Cele strategiczne polityki lekowej państwa to:

  • zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne przez skuteczne działania profilaktyczne;
  • zapewnienie bezpiecznych i skutecznych leków, dostępnych w odpowiednim miejscu i czasie;
  • stałe poprawianie zdrowia obywateli dzięki optymalizacji wydatków publicznych na leczenie, co umożliwi dostęp do skutecznych i bezpiecznych terapii większej liczbie pacjentów;
  • wzmacnianie i sukcesywny rozwój potencjału sektora farmaceutycznego w Polsce;
  • uzyskiwanie najlepszego efektu zdrowotnego dzięki prowadzeniu leczenia farmakologicznego opartego na badaniach naukowych i wytycznych klinicznych,
  • systematyczne podnoszenie efektywności systemu ochrony zdrowia w Polsce, także dzięki coraz szerszemu wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych.

Z dokumentu wynika, że ze względu na starzenie się społeczeństwa poważnym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia w nadchodzących latach będzie rosnące zapotrzebowanie na leki służące do leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego i nowotworowych. Innym zagadnieniem wymagającym szczególnej uwagi jest prewencja związana z upowszechnianiem szczepień ochronnych.

Rząd podejmuje wszelkie konieczne działania, aby realizowana polityka lekowa państwa była spójna z międzynarodowymi rekomendacjami, które mówią o konieczności zapewnienia każdemu człowiekowi prawa do leczenia. Polityka lekowa ma również  istotny wymiar gospodarczy ze względu na ważną rolę przemysłu farmaceutycznego, ale jej nadrzędną rolą jest dążenie do poprawy długości życia i stanu zdrowia obywateli.

10
14 wrz

Najniższe wynagrodzenie w ochronie zdrowia – ustawa przyjęta przez Sejm

Sejm przyjął nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Ustawa gwarantuje minimalne wynagrodzenie dla sekretarki medycznej ze średnim wykształceniem w 2021 r. w wysokości 3217 zł brutto, a z wyższym wykształceniem - 3670 zł .

Ustawa wprowadza także gwarantowany próg najniższej płacy zasadniczej dla niemedycznych pracowników działalności podstawowej (np. dyspozytorów medycznych, opiekunów medycznych, sanitariuszy szpitalnych, sekretarek medycznych). Wynagrodzenie zasadnicze dla tej grupy – zgodnie z projektem - nie będzie mogło być niższe niż 2664 zł brutto w 2021 roku.

10
14 wrz

Sekretarka medyczna wystawi zwolnienie lekarskie

Sejm przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zakłada ona wsparcie wystawiających zwolnienia lekarskie przez sekretarki medyczne.

Takie rozwiązanie pomoże zwłaszcza starszym lekarzom wywiązać się z obowiązku wystawiania e-zwolnień, który ma obowiązywać od 1 grudnia 2018 r.

Żeby było to możliwe, poza zmianą prawną, konieczne jest również dostosowanie systemów informatycznych ZUS. Resort zdrowia pracuje także nad rozwiązaniami prawnymi, dzięki którym do placówek medycznych trafią dodatkowe pieniądze na zatrudnienie sekretarek. Planowane jest też wprowadzenie norm zatrudnienia sekretarek medycznych.

Sekretarką medyczną mogłaby zostać osoba z przynajmniej średnim wykształceniem, po kursie z zakresu ochrony danych osobowych i szkoleniu z obsługi systemu informatycznego. Byłaby także ustawowo zobowiązana do zachowania tajemnicy zawodowej.

Poza tym ustawa zakłada, że w utworzonym Rejestrze Asystentów Medycznych (prowadzonym przez ministra zdrowia) gromadzone będą dane o osobach mających upoważnienia do wypisywania zwolnień, które następnie będą przekazywane do ZUS.

10
06 wrz

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie o płacach lekarzy rezydentów

Minister zdrowia Łukasz Szumowski podpisał rozporządzenie w sprawie płac lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury. Rozwiązania będą obowiązywać z mocą wsteczną od 1 lipca.

Wysokość miesięcznego zasadniczego wynagrodzenia lekarzy i stomatologów odbywających specjalizację w trybie rezydentury będzie zależna od dziedziny medycyny i od okresu specjalizacji. Lekarz odbywający rezydenturę w dziedzinie nieokreślanej jako priorytetowa otrzyma miesięczne 4 tys. zł brutto wynagrodzenia, a w dziedzinie określanej jako priorytetowa – 4,7 tys. zł. Wynagrodzenia te wzrosną od trzeciego roku rezydentury o 500 zł brutto dla specjalizacji określanych jako niepriorytetowe i o 600 zł brutto dla specjalizacji określanych jako priorytetowe – wyniosą wtedy odpowiednio 4,5 tys. zł i 5,3 tys. zł.

Na liście specjalizacji priorytetowych znalazły się m.in. anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia onkologiczna, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, hematologia, geriatria i kardiologia dziecięca.

10
01 sie

Wchodzi w życie 1 sierpnia: dodatki do wynagrodzenia dla ratowników medycznych

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej reguluje kwestię dodatków dla ratowników zatrudnionych w szpitalach. Nowelizacja zakłada wypłatę dodatku w wysokości 400 zł od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Dodatek ma być uwzględniony w kwocie obowiązania NFZ wynikającej z umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

10
27 lip

NFZ przedłuża ważność komunikatów o przydzielonych numerach recept

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że w celu zachowania dłuższego okresu przejściowego umożliwiającego dostosowanie systemów informatycznych, dotychczas stosowane komunikaty XML, zawierające informacje o przydzielonych numerach recept, komunikat RECD (na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego i  śląskiego) oraz komunikat XSZ (na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego) będą jeszcze obowiązywały do 31 października 2018 r. 

NFZ udostępnił jednocześnie poprawiony format komunikatu NR_REC, w którym zmieniono atrybut ‘xmlns’. Dokument publikowany jest w trybie śledzenia zmian, tak aby była widoczna wprowadzona zmiana. W związku z tą poprawką wersja komunikatu NR_REC (1.1) nie ulega zmianie,  nie ma konieczności po stronie świadczeniodawców modyfikacji systemów informatycznych do obsługi tego komunikatu. Opublikowany na stronie Centrali NFZ 22 maja 2018 r. schemat xsd komunikatu NR_REC w wersji 1.1. jest prawidłowy.

10
11 lip

Asystent medyczny wystawi zaświadczenie lekarskie

Od 1 października 2018 r. asystent medyczny w imieniu lekarza będzie mógł wystawiać e-zwolnienia – tak wynika z przyjętego przez rząd projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z nim lekarz (mający profil informacyjny) będzie mógł upoważnić do wystawiania zwolnienia lekarskiego – w jego imieniu i na podstawie dokumentacji medycznej – pracownika wykonującego zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (mającego profil informacyjny). Chodzi m.in. o pielęgniarki, ratowników medycznych, sekretarki medyczne. Upoważnienie będzie można wydać na maksimum 12 miesięcy. 

Regulacje zakładają, że w nowo utworzonym Rejestrze Asystentów Medycznych będą gromadzone dane o osobach mających upoważnienia do wypisywania zwolnień.  

10

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Elektroniczna dokumentacja medyczna i e-ZLA w 2018 i 2019 roku

Warszawa 23.października.2018

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Dokumentacja RODO w placówce medycznej. Czy jesteśmy przygotowani na kontrolę?

Warszawa 29.października.2018

Praktyka stosowania RODO w placówkach medycznych.

Czytaj więcej   »