Badania lekarskie i zabiegi sanitarne wykonywane cudzoziemcom – projekt

Dodano: 1 lipca 2016

Badania lekarskie i zabiegi sanitarne wykonywane cudzoziemcom – projekt

Ministerstwo zdrowia upubliczniło projekt, który ma uregulować, w jakich warunkach i w jaki sposób są wykonywane badania lekarskie oraz zabiegi sanitarne cudzoziemcom ubiegającym się status uchodźcy. Przepisy mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Poprzednie rozporządzenie w tej sprawie utraciło moc w połowie maja.

W projekcie zapisano, że badanie lekarskie cudzoziemca może odbywać się w placówce medycznej oraz w ośrodku dla cudzoziemców. Natomiast w przypadku masowego napływu cudzoziemców, można je będzie przeprowadzać w każdym innym miejscu spełniającym podstawowe wymogi sanitarne.

W badaniu lekarskim może uczestniczyć tłumacz - w zakresie koniecznym dla ustalenia wywiadu chorobowego. W razie potrzeby może on uczestniczyć także przy pozostałych czynnościach.

Wskazano, że w przypadku stwierdzenia przez lekarza konieczności przeprowadzenia zabiegów sanitarnych ciała, cudzoziemcowi należy zapewnić dostęp do natrysków z ciepłą i zimną wodą, wykonanie zabiegów higienicznych oraz niezbędne środki dla utrzymania czystości ciała. W przypadkach uzasadnionych zapobieganiem szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, cudzoziemcowi zapewnia się także strzyżenie "z poszanowaniem dóbr osobistych, ze względu na pochodzenie etniczne, religię lub płeć".

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »
Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Elektroniczna dokumentacja medyczna i e-ZLA w 2018 i 2019 roku

Warszawa 23.października.2018

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Dokumentacja RODO w placówce medycznej. Czy jesteśmy przygotowani na kontrolę?

Warszawa 29.października.2018

Praktyka stosowania RODO w placówkach medycznych.

Czytaj więcej   »

Spis treści Czytaj e-wydanie