Projekt MZ: dłuższy termin na składanie wniosków o przyznanie nagród rocznych dla kierowników

Dodano: 7 marca 2017

Projekt MZ: dłuższy termin na składanie wniosków o przyznanie nagród rocznych dla kierowników

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

W przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nagroda roczna będzie mogła być przyznana niezależnie od rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców. Do wniosku konieczne będzie załączenie oświadczenia o braku okoliczności skutkujących pogorszeniem sytuacji finansowej podmiotu w przypadku przyznania nagrody (poprzednio wymagane było oświadczenie o nieprzekroczeniu maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Zmianie ma ulec również podmiot uprawniony do złożenia wniosku w wypadku państwowych jednostek organizacyjnych, które mają osobowość prawną. Proponuje się, aby tak, jak w przypadku jednostek budżetowych, wniosek składał dyrektor właściwego departamentu Ministerstwa Zdrowia (poprzednio statutowy organ nadzoru). Jednocześnie przewiduje się wydłużenie terminów na składanie wniosków z 3 do 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za rok obrotowy lub złożenia prawidłowo sporządzonego sprawozdania finansowego przez podmiot. Wzór wniosku - załącznik do rozporządzenia - ma pozostać niezmieniony.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »
Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Dokumentacja RODO w placówce medycznej. Czy jesteśmy przygotowani na kontrolę?

Warszawa 26.listopada.2018

Praktyka stosowania RODO w placówkach medycznych.

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Elektroniczna dokumentacja medyczna i e-ZLA w 2018 i 2019 roku

Warszawa 28.listopada.2018

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Czytaj więcej   »

Spis treści Czytaj e-wydanie