Wchodzi w życie 11 grudnia: zasady wystawiania recept przez pielęgniarki

Dodano: 3 grudnia 2015

Wchodzi w życie 11 grudnia: zasady wystawiania recept przez pielęgniarki

Rozporządzenie z 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz.U. z 2015 r., poz. 1971) reguluje, że na recepcie znajdą się informacje dotyczące m.in.

  • osoby uprawnionej do wystawienia recepty, albo świadczeniodawcy, u którego wykonuje zawód osoba uprawniona;
  • pacjenta, w tym kody uprawnień dodatkowych pacjenta;
  • identyfikator płatnika;
  • dane dotyczące przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.

Regulacje zostały opracowane analogicznie do zasad obowiązujących przy wystawianiu recept przez lekarzy. Pielęgniarka i położna będą zatem uprawnione do wystawiania recept refundowanych również dla wystawiającego (pro auctore), swojego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro familiae), po zawarciu stosownej umowy z dyrektorem oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego ze względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych. Umowę zawiera się na czas nieokreślony.

Słowa kluczowe:
pielęgniarkarecepty

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »
Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Dokumentacja RODO w placówce medycznej. Czy jesteśmy przygotowani na kontrolę?

Warszawa 26.listopada.2018

Praktyka stosowania RODO w placówkach medycznych.

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Elektroniczna dokumentacja medyczna i e-ZLA w 2018 i 2019 roku

Warszawa 28.listopada.2018

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Czytaj więcej   »

Spis treści Czytaj e-wydanie