Wchodzi w życie 31 stycznia: zmiany w zasadach przyznawania punktów za kursy medyczne

Dodano: 20 stycznia 2017

Wchodzi w życie 31 stycznia: zmiany w zasadach przyznawania punktów za kursy medyczne

Rozporządzenie ministra zdrowia z 5 stycznia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. poz. 103) doprecyzowuje, że kurs medyczny, który nie jest objęty programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności nie musi - do celów punktów doskonalenia zawodowego - uzyskiwać każdorazowo akceptacji Naczelnej Rady Lekarskiej. A zatem wystarczająca będzie akceptacja właściwej okręgowej rady lekarskiej.

Utrzymano obowiązek uzyskania zgody NRL na realizowane kursów za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem. Jednocześnie uzupełniono sposób weryfikacji odbycia kursów stacjonarnych i realizowanych na odległość przez umożliwienie organizatorowi wydania osobnego zaświadczenia, bez konieczności wpisywania każdorazowo do dokumentu ewidencji punktów uczestnika kursu.

Słowa kluczowe:
kursy dokształcające

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »
Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Jak przygotować się do kontroli NFZ - nowe uprawnienia kontrolerów

Warszawa 04.czerwca.2019

Kontrola NFZ

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Dokumentacja RODO w placówce medycznej - czy jesteśmy przygotowani na kontrolę?

Katowice 10.czerwca.2019

Praktyka stosowania RODO w placówkach medycznych.

Czytaj więcej   »

http://zpm.wip.pl/archiwum/wydanie/189

Spis treści Czytaj e-wydanie