Wchodzi w życie z mocą od 1 lipca 2017: rozporządzenie zmieniające wynagrodzenia za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

Dodano: 19 grudnia 2017

Wchodzi w życie z mocą od 1 lipca 2017: rozporządzenie zmieniające wynagrodzenia za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

Rozporządzenie ministra zdrowia z 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej wprowadza wzrost miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego (najwyższego w danej kategorii zaszeregowania) o 10% w stosunku do stawek przyjętych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu. Zmiany stawek wynagrodzenia wynikają z konieczności uwzględnienia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego uzgadnianego w trybie przepisów ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która weszła w życie 16 sierpnia 2017 r. i minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Rozporządzenie zmienia jedynie górne (maksymalne) stawki wynagrodzeń zasadniczych, tak aby ich wysokość umożliwiała dokonanie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie. Ustawa zakłada, że do 31 grudnia 2021 r. podmioty lecznicze będą zobowiązane do zagwarantowania każdemu pracownikowi wykonującemu zawód medyczny wynagrodzenia zasadniczego nie niższego od poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego ustalanego zgodnie z art. 3 ustawy. Zgodnie z ustawą 1 lipca 2017 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny podwyższa się co najmniej o 10% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika.

Na mocy rozporządzenia wprowadza się wzrost miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego (najwyższego w danej kategorii zaszeregowania) o 10% w stosunku do stawek przyjętych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu, a nie o 10% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym, a wynagrodzeniem zasadniczym pracownika.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »
Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Elektroniczna dokumentacja medyczna i e-ZLA w 2018 i 2019 roku

Warszawa 23.października.2018

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Dokumentacja RODO w placówce medycznej. Czy jesteśmy przygotowani na kontrolę?

Warszawa 29.października.2018

Praktyka stosowania RODO w placówkach medycznych.

Czytaj więcej   »

Spis treści Czytaj e-wydanie