Grzegorz Siwiec

Grzegorz Siwiec

wiceprezes Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego.
4 artykuły na stronie