Kiedy NFZ może rozwiązać umowę

Sprawdź, kiedy NFZ może rozwiązać umowę na świadczenie usług

Sposób przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i jej rozwiązania jest sformalizowane. Dowiedz się, w jakich okolicznościach NFZ może rozwiązać taką umowę z placówką medyczną, która ma kontrakt.

54dd5e9387896aac7015b039df8f4b7a2cba3e59-xlarge

Nowe kontrakty - co się zmienia w kryteriach oceny

NFZ zmienił zasady kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej . Zmiany będą stosowane w nowych postępowaniach. Dowiedz się, jakie obszary objęły i jakie nowe warunki będą musiały spełnić placówki medyczne i gabinety lekarskie, które zamierzają uzyskać kontrakt.

c2dc73d99d80d883f5108e6273902066659d6d37-xlarge

Czy łączenie szpitali pomoże uzyskać wyższy kontrakt

Małe szpitale powiatowe tracą na zmianie przepisów, np. zasadach kontraktowania. Rozwiązaniem takiej sytuacji może być połączenie dwóch placówek w powiecie. Oto, jakie zagrożenia wiążą się z tym procesem i jakie korzyści mogą przynieść.

0d2817b37e22b89b663713abbb9cfdde65893ec0-xlarge

Kontrakty – czy małym placówkom będzie trudniej

Nowe kryteria wyboru ofert na świadczenia opieki zdrowotnej mogą znacznie ograniczyć liczbę podmiotów, które podpiszą kontrakt z funduszem. Sprawdź, jakie zmiany planuje NFZ.

906531fd93398d2b90fe684db52b75298e4779dc-xlarge

Nowe kryteria oceny ofert – czy uda się je spełnić

Zmiany kryteriów wyboru ofert podczas kontraktowania, które miałyby zacząć obowiązywać od 2017 roku, budzą sprzeciw wielu środowisk. Pojawia się wiele wątpliwości, czy placówki medyczne będą miały równe szanse i czy będą w stanie spełnić nowe oczekiwania. Co NFZ weźmie pod uwagę?

61a96295a89fbedc4b6029a26f5121e09cbc1fa4-xlarge

Będą nowe kryteria wyboru ofert przez NFZ

NFZ wybierając oferty placówek medycznych, będzie m.in. brał pod uwagę kryteria jakościowe. Takie zmiany przewiduje projekt rozporządzenia określającego szczegółowe kryteria wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Z czym jeszcze zmierzą się placówki podczas kontraktowania?

9905bd5f79177425722298991c938334df083555-small

Kontraktowanie świadczeń przez NFZ

Zmiany w zakresie zawierania umów z NFZ oraz sprawozdawczość związana z pakietem kolejkowym to tematy, które wciąż budzą wiele wątpliwości. Tym zagadnieniom było poświęcone pierwsze spotkanie KLUBU MENEDŻERA, które odbyło się 17 marca w siedzibie wydawnictwa. Wzięli w nim udział Czytelnicy magazynu.

nfz

Prywatne placówki walczą o kontrakty

Niepubliczne placówki, nawet jeśli początkowo zakładały, że będą funkcjonować tylko i wyłącznie dzięki świadczeniom komercyjnym, coraz częściej starają się i decydują na współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

56a87c09a621b1de3c3d5951f8b873d676f28287-small

Można przejrzeć oferty konkurentów o kontrakt NFZ

W postępowaniu mającym na celu zbadanie, czy w postępowaniu konkursowym na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej mieści się sprawdzenie prawidłowości oceny oferty złożonej przez konkurującego z podmiotem wnoszącym odwołanie, można sprawdzać oferty innych świadczeniodawców – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 czerwca 2013 r. (sygn. akt II GSK 459/12).

a7b308cf882b120c554a82c035529ba243f89ebc-small

Dodatkowe kryterium w kontraktowaniu

Świadczeniodawcy starający się o kontrakt z NFZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej muszą dodatkowo zapewnić diagnostykę RTG i obecność personelu w pracowniach minimum w godzinach od 18 do 22 w dni powszednie oraz od 8 do 22 w soboty, niedziele i święta, a w pozostałym zakresie jego gotowość.