Zarządzanie placówką medyczną wymaga od menedżerów nie tylko znajomości przepisów, ale także wszechstronnej wiedzy i innowacyjnego podejścia do rozwiązywania złożonych problemów. Dowiedz się, jak doskonalić umiejętności w tym obszarze.

ubezpieczenie

Kiedy warto ubezpieczyć się od dodatkowych rodzajów ryzyk

Placówka medyczna może się dobrowolnie ubezpieczyć na wypadek ryzyka związanego z przeniesieniem chorób zakaźnych, wirusa HIV i wirusa zapalenia wątroby, ale także poszerzyć polisę OC o ryzyko szkód wynikających z wypadków przy pracy czy ryzyko przechowywania rzeczy osobistych pacjentów w depozycie. O jakie ryzyka wyłączone ze standardowej umowy dobrowolnego ubezpieczenia placówka medyczna warto poszerzyć ochronę ubezpieczeniową?

Rentgen

Jak otworzyć pracownię rentgenowską

Praktycznie każdy lekarz chciałby mieć aparat rentgenowski w swoim gabinecie. Wiążą się z tym licznie formalności i koszty dokumentacji związane z instalacją, uruchomieniem i późniejszym użytkowaniem sprzętu. Kolejne istotne ograniczenie dotyczy spełnienia wymogów dotyczących pomieszczenia z aparatem. Sprawdź, czego wymagają przepisy?

Lekarze

Kształcenie lekarzy – będzie ważna reforma

Szykują się rewolucyjne zmiany w kształceniu lekarzy i lekarzy dentystów. Zmiany te byłyby jedną z większych reform kształcenia podyplomowego lekarzy i prawa pracy po 1989 roku, której zakres i kierunek wypracuje bezpośrednio środowisko medyków. Poznaj szczegóły.

Odpady

Paski sterylizacyjne – jaki to odpad

Proces sterylizacji, oprócz otrzymania czystych, jałowych narzędzi, powoduje powstanie odpadów w postaci toreb i rękawów sterylizacyjnych, służących docelowo do umieszczania sprzętu, który ma być poddany wyjaławianiu. Jak kwalifikować paski posterylizacyjne, które pozbawiono obecności drobnoustrojów?

Odpady medyczne

Jakie masz obowiązki jako wytwórca odpadów

Wytwórcy odpadów muszą zaistnieć w rejestrze, za którego prowadzenie odpowiadają poszczególni marszałkowie województw. Sprawdź, jakie zmiany czekają wytwórców odpadów w związku z utworzeniem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Sławomir_Jagieła

Dobry menedżer potrafi przekonać do zmian

Przychody placówki medycznej nie mogą być związane jedynie z kontaktem NFZ. Konieczne jest wspomaganie finansów przez prowadzenie działalności komercyjnej. Placówka prywatna, prowadząca działalność np. w formie spółki, ma możliwość dynamicznego reagowania na zmiany rynkowe, bo proces decyzyjny jest tu skrócony - r ozmowa ze SŁAWOMIREM JAGIEŁĄ, dyrektorem Kształcenia Podyplomowego i MBA w Ochronie Zdrowia – Collegium Humanum w Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Wywiad

Opieka całodobowa to najważniejsze wyzwanie

Nawet najwyższe pensje nie zatrzymają człowieka zamęczonego licznymi obowiązkami, który nie ma wsparcia w zespole, a do tego nie ma wizji rozwoju. W naszym szpitalu staramy się o tym cały czas pamiętać i robimy bardzo wiele, żeby w miarę możliwości dbać o każdy z tych elementów. Jak zatem dobrze zorganizować pracę w placówce? Rozmowa z ŁUKASZEM TYSZLEREM, dyrektorem Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie.

Utylizacja odpadów

Odpady - jakie masz coroczne obowiązki

Jeśli przeoczyłeś termin złożenia sprawozdania rocznego o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami, jak najszybciej skieruj je do marszałka województwa. W przeciwnym razie inspekcja środowiska może Cię ukarać wielokrotnie. Przypominamy, jakie masz obowiązki, jako posiadacz odpadów.

Badania i diagnostyka

Co się zmieni w wykazie badań w POZ

Zapewnienie dostępu do większej liczby badań w podstawowej opiece zdrowotnej umożliwi wdrożenie leczenia niektórych chorób już w ramach POZ. To z kolei ograniczy koszty opieki specjalistycznej i pozwoli na adekwatną alokację środków publicznych przeznaczanych na opiekę medyczną. Dowiedz się, jakie zmiany są planowane w tym obszarze.

Funkcjonowanie szpitala

Najważniejszy jest szacunek do pracowników

Szpital jest specyficzną organizacją, która z jednej strony musi sprostać zasadom rynkowym, ale z drugiej charakteryzuje się specyfiką kontraktów z NFZ, ale także złożonymi relacjami między pracownikami. Sprawdź, jak z sukcesem zarządzać taką organizacją - r ozmowa z dr JACKIEM WITOLDEM BIAŁOBŁOCKIM, dyrektorem SP ZOZ w Mławie .

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Dokumentacja RODO w placówce medycznej - czy jesteśmy przygotowani na kontrolę?

Warszawa 05.lipca.2019

Praktyka stosowania RODO w placówkach medycznych.

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO po 4 maja - kontrole, kary, monitoring, dokumentacja medyczna, przepisy sektorowe

Warszawa 02.sierpnia.2019

RODO po 4 maja 2019 – pomiędzy kontrolą a karą. Monitoring, dokumentacja medyczna, realizacja praw osób. Najnowsze zmiany w przepisach sektorowych.

Czytaj więcej   »