Zarządzanie placówką medyczną wymaga od menedżerów nie tylko znajomości przepisów, ale także wszechstronnej wiedzy i innowacyjnego podejścia do rozwiązywania złożonych problemów. Dowiedz się, jak doskonalić umiejętności w tym obszarze.

Mieczyslaw Blaszczyk

Mieczysław Błaszczyk: Rozwiązania naprawcze przyniosły efekty

Bez doskonale wykształconej kadry medycznej, stale podnoszącej umiejętności i kwalifikacje, trudno jest planować długofalowy rozwój placówki medycznej. W czym tkwi sukces nowoczesnego centrum medycznego w Otwocku? Przeczytaj wywiad z dr. n. med. Mieczysławem Błaszczykiem, dyrektorem naczelnym SPSK im. Prof. Adama Grucy w Otwocku.

Hejt w Internecie

Jak walczyć z hejtem w Internecie

Lekarze są grupą zawodową szczególnie narażoną na działalność „hejterów” w Internecie. Jak można się przeciwstawić hejtowi i czy ustawa o ochronie danych osobowych może być w tej kwestii pomocna? 

ubezpieczenie

Ubezpieczenie OC placówki - poznaj zmiany

Nowe rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą wprowadziło zmiany dla placówek medycznych w tym zakresie. Sprawdź, co jest istotne i czy np. masz obowiązek przekazać pacjentowi swój numer polisy.

Anna Rulkiewicz Prezes Grupy LUX MED

Anna Rulkiewicz: Ważne jest budowanie partnerstwa

Pracownicy są wartością dla firmy. Muszą wiedzieć, że są potrzebni i że pojawiają się nowe możliwości pracy. Warto wyznaczać liderów poszczególnych obszarów, którzy odpowiadają za proces łączenia i wymianę doświadczeń. Sprawdź, w czym tkwi sukces Grupy LUX MED. Rozmowa z ANNĄ RULKIEWICZ, prezesem Grupy LUX MED.

Zarządzanie odpadami

Jak postąpić z odpadami opakowaniowymi

W gabinetach medycznych mamy do czynienia z opakowaniami wykonanymi z różnych materiałów, najczęściej z papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych. Sprawdź, jak z nimi postępować.

Ewidencja czasu pracy

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy

Rolą placówki medycznej, jako pracodawcy, jest prowadzenie oddzielnie dla każdego pracownika dokumentacji pracowniczej. Do niezbędnej dokumentacji zalicza się ewidencja czasu pracy, która jest kluczowa do ustalenia prawa pracownika do wynagrodzenia. Sprawdź, jak ją prowadzić, aby nie narazić się na kary.

wywiad z Ryszardem Olaszanowskim_edited

Ryszard Olszanowski: Medycyna powinna być spersonalizowana

NFZ, mając tak mało zasobów finansowych wobec identyfikowanych potrzeb, boi się, że rozwiązania telemedyczne czy teleopieka „zjedzą mu dodatkowe środki”, kreując podwyższony popyt. Tymczasem można wymyślić rozwiązania, techniki finansowania świadczeń, które pogodzą te wydaje się sprzeczne racje. Jak to możliwe? Rozmowa z RYSZARDEM OLSZANOWSKIM, prezesem Izby Gospodarczej Medycyna Polska.

Opłaty środowiskowe

Opłaty środowiskowe - jakie masz obowiązki

Raz do roku powinieneś przedstawić marszałkowi informacje związane z ustaleniem wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska i wnieść opłatę, jeśli Cię dotyczy. Poznaj szczegółowe obowiązki, które masz jako podmiot korzystający ze środowiska.

Odpady medyczne

Jak gospodarować odpadami w małym gabinecie

Każdy lekarz prowadzący praktykę lekarską , w tym udzielają cy wizyt domowych, wytwarzający odpady medyczne , ma obowiązki związane z obchodzeniem się z nimi, które wynikają z przepisów. Sprawdź, o czym musisz pamiętać.

Ewidencja odpadów

Poznaj zmiany w zasadach ewidencji odpadów

Już za dwa lata czekają nas rewolucyjne zmiany w ewidencji odpadów, którą będzie trzeba prowadzić online. Zniknie też możliwość sporządzenia jednej zbiorczej karty przekazania odpadów za dany miesiąc. Dowiedz się, co możesz zrobić, aby przygotować się do nowych wymogów.

Spis treści Czytaj e-wydanie