860af5755237d6c9368046da7e5c52841ae851f9-xlarge

Kiedy informować o wytworzonych odpadach - sprawdź najbliższe terminy składania dokumentów

Wytwórcy odpadów, do których należą placówki medyczne, ma nie tylko obowiązek prowadzić ewidencję odpadów, lecz także sporządzać i przekazywać marszałkowi województwa zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów. Sprawdź, jak przygotować te dokumenty.

c3c4bfebb2953ab7238db68ec58c98c9bee849b1-xlarge

Poznaj nowe kryteria wyboru ofert w konkursach NFZ

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przewiduje wiele zmian w kryteriach oceny ofert w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej i psychiatrii. Dowiedz się, co jest planowane.

ad184b0489305b06478e9ad51d1ad69440c78f5b-xlarge

Ustawa o POZ – jak będzie wdrażana

Model opieki koordynowanej przewidziany w ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej należy postrzegać jako strategię zmierzającą do stworzenia systemu ukierunkowanego na pacjenta, w którym kładzie się większy nacisk na działania zapobiegawcze. Sprawdź, jak docelowo ma funkcjonować.

prezentacja1-1

Co zawiera tzw. pakiet Szumowskiego – poznaj 6 celów strategicznych porozumienia

Zakończył się protest lekarzy, którzy wypowiadali klauzule opt-out. Minister zdrowia i rezydenci podpisali porozumienie, które zakłada m.in. podwyżki dla rezydentów, wzrost nakładów na zdrowie do 6% PKB w 2024 roku. Porozumienie daje nadzieję na solidną reformę ochrony zdrowia. Sprawdź jego szczegóły.

a5387d21a71f13b271f3e9573ccf27145dbcd76e-xlarge

Kiedy można przeprowadzić „konkurs jednej oferty”

Do konkursu ofert NFZ staje kilku oferentów, ale tylko jeden złożył poprawną ofertę. Czy w takiej sytuacji NFZ musi unieważnić „konkurs jednej oferty”?

dfe4d12bb43023cda99429238489d065b71f4c58-xlarge

Jak wypracować optymalne efekty

Jakość udzielanych świadczeń oraz komfort leczenia pacjentów w dużej mierze zależy od kwalifikacji i kompetencji pracowników, dlatego Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi wspiera wszelkie formy rozwoju i doskonalenia pracowników. Sprawdź, co jeszcze pomaga efektywnie zarządzać placówką - r ozmowa z KONRADEM ŁUKASZEWSKIM, dyrektorem Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

b01ef63a0ae62f1b13746c7bc4a0fde980dbd40e-xlarge

Spółka partnerska alternatywą dla lekarzy

Ciekawym, choć wciąż mało popularnym wśród lekarzy pomysłem prowadzenia biznesu, jest spółka partnerska. Konstrukcja stworzona wręcz dla wolnych zawodów. Poznaj zalety i wady takiej spółki.

e6538d0628bc1393ae6272640145f0b0f2ec00b2-xlarge

Medycyna rodzinna daje wiele możliwości

Dbałość o najwyższą jakość wykonywanej pracy i zaangażowanie w jej stałe podnoszenie jest niezbędnym warunkiem w pracy lekarza. Jednocześnie pacjenci mają rozbudzone potrzeby i oczekiwania, które nie zawsze mają uzasadnienie w wynikach badań naukowych. Jak zatem szukać odpowiedniego kompromisu - r ozmowa z dr JERZYM RAJEWSKIM, prezesem Przychodni Lekarskiej Rodzina w Koronowie.

897e7953fde6c06ef44f7262f1163750fc833035-xlarge

Kiedy odpowiesz za błędy w zakresie bhp

Gdy w placówce medycznej dojdzie do wypadku, pracownik może uzyskać zadośćuczynienie, ale tylko wówczas, gdy udowodni winę pracodawcy. Sprawdź, co wziął pod uwagę sąd w jednej ze spraw dotyczących wypadku przy pracy.

bbedbbef3f774217759fc195b514610523559fa1-xlarge

Kiedy możesz dochodzić regresu od lekarza

Wiele przepisów wprowadza odpowiedzialność solidarną wobec pacjenta, która obciążą podmiot leczniczy i specjalistów świadczących w jego imieniu usługi medyczne. Poszkodowany pacjent często kieruje roszczenie o zadośćuczynienie albo rentę tylko przeciwko szpitalowi. Sprawdź, kiedy możesz dochodzić roszczenia regresowego od lekarza, który popełnił błąd medyczny?


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Warszawa 06.marca.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Gdańsk Wrzeszcz 07.marca.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »