Zarządzanie placówką medyczną wymaga od menedżerów nie tylko znajomości przepisów, ale także wszechstronnej wiedzy i innowacyjnego podejścia do rozwiązywania złożonych problemów. Dowiedz się, jak doskonalić umiejętności w tym obszarze.

Badania i diagnostyka

Co się zmieni w wykazie badań w POZ

Zapewnienie dostępu do większej liczby badań w podstawowej opiece zdrowotnej umożliwi wdrożenie leczenia niektórych chorób już w ramach POZ. To z kolei ograniczy koszty opieki specjalistycznej i pozwoli na adekwatną alokację środków publicznych przeznaczanych na opiekę medyczną. Dowiedz się, jakie zmiany są planowane w tym obszarze.

Funkcjonowanie szpitala

Najważniejszy jest szacunek do pracowników

Szpital jest specyficzną organizacją, która z jednej strony musi sprostać zasadom rynkowym, ale z drugiej charakteryzuje się specyfiką kontraktów z NFZ, ale także złożonymi relacjami między pracownikami. Sprawdź, jak z sukcesem zarządzać taką organizacją - r ozmowa z dr JACKIEM WITOLDEM BIAŁOBŁOCKIM, dyrektorem SP ZOZ w Mławie .

Błędy organizacyjne placówki medycznej

Kiedy odpowiadasz za winę organizacyjną

Niektórzy pacjenci zarzucają, że doznali szkody na skutek winy placówki - wówczas usłyszałeś o winie organizacyjnej. Są również i tacy pacjenci, którzy wnoszą roszczenia do placówek medycznych, mimo że szkoda nie wystąpiła na skutek winy organizacyjnej. Jak się bronić przed takimi zarzutami?

prezes

Jak opracować procedury zarządzania w 7 krokach

Procedury i standardy zarządzania w placówce medycznej mają na celu poprawienie jakości usług medycznych i bezpieczeństwa pacjenta i personelu medycznego. Sprawdź, jak krok po kroku je opracować i wdrożyć.

e-zwolnienie

ZUS wspiera lekarzy w przejściu na e-ZLA

Od 1 grudnia 2018 r. nie ma możliwości, aby lekarz nie przekazał formularza zwolnienia do ZUS, bo dzieje się to online. Przejście na e-ZLA wyeliminowało przypadki nie przekazywania przez lekarzy w terminie oryginałów wystawionych zaświadczeń do ZUS. Sprawdź, jakie jeszcze niesie korzyści. Rozmowa z WOJCIECHEM ANDRUSIEWICZEM, rzecznikiem prasowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ochrona środowiska – co musisz sprawozdać

Ochrona środowiska – co musisz sprawozdać

Pierwszy kwartał roku to gorący okres związany ze sprawozdawczością wynikającą z przepisów ochrony środowiska. Jakie sprawozdania w tym zakresie dotyczą placówek medycznych i jakie są terminy składania tych sprawozdań?

umowa / wymówienie

Opieka profilaktyczna - co określa umowa

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Żeby przeprowadzić takie badania, należy zawrzeć umowę na opiekę profilaktyczną. Czy pracownik może wykonać badania lekarskie w innej przychodni?

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa – o co musisz zadbać

Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych służy m.in. dbaniu o bezpieczeństwo, zdrowie i życie pacjentów. Trzeba też pamiętać, że w danej placówce znajdują się często osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, co utrudnia ich ewentualną ewakuację. Jak zatem zminimalizować ryzyko pożaru i uniknąć ewentualnych kar związanych z kontrolą?

Odpady - jaką dokumentację prowadzić

Odpady medyczne - jaką dokumentację prowadzić

Posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji, na podstawie której można wskazać, jakie odpady wytwarza i komu je przekazuje. Za niewypełnianie obowiązku ewidencyjnego grozi grzywna, dlatego zapoznaj się z dokumentacją, jaka towarzyszy gospodarce odpadami.

kontrola PIP

Co będzie pod lupą PIP w 2019 roku

W 2019 roku Państwowa Inspekcja Pracy skoncentruje się na ograniczaniu zagrożeń wypadkowych. Sprawdź, co skontrolują inspektorzy i kto może się spodziewać kontroli.

http://zpm.wip.pl/archiwum/wydanie/179

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Dokumentacja RODO w placówce medycznej - czy jesteśmy przygotowani na kontrolę?

Katowice 09.maja.2019

Praktyka stosowania RODO w placówkach medycznych.

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Dokumentacja RODO w placówce medycznej - czy jesteśmy przygotowani na kontrolę?

Poznań 10.czerwca.2019

Praktyka stosowania RODO w placówkach medycznych.

Czytaj więcej   »