Zarządzanie placówką medyczną wymaga od menedżerów nie tylko znajomości przepisów, ale także wszechstronnej wiedzy i innowacyjnego podejścia do rozwiązywania złożonych problemów. Dowiedz się, jak doskonalić umiejętności w tym obszarze.

wywiad z Ryszardem Olaszanowskim_edited

Ryszard Olszanowski: Medycyna powinna być spersonalizowana

NFZ, mając tak mało zasobów finansowych wobec identyfikowanych potrzeb, boi się, że rozwiązania telemedyczne czy teleopieka „zjedzą mu dodatkowe środki”, kreując podwyższony popyt. Tymczasem można wymyślić rozwiązania, techniki finansowania świadczeń, które pogodzą te wydaje się sprzeczne racje. Jak to możliwe? Rozmowa z RYSZARDEM OLSZANOWSKIM, prezesem Izby Gospodarczej Medycyna Polska.

Opłaty środowiskowe

Opłaty środowiskowe - jakie masz obowiązki

Raz do roku powinieneś przedstawić marszałkowi informacje związane z ustaleniem wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska i wnieść opłatę, jeśli Cię dotyczy. Poznaj szczegółowe obowiązki, które masz jako podmiot korzystający ze środowiska.

Odpady medyczne

Jak gospodarować odpadami w małym gabinecie

Każdy lekarz prowadzący praktykę lekarską , w tym udzielają cy wizyt domowych, wytwarzający odpady medyczne , ma obowiązki związane z obchodzeniem się z nimi, które wynikają z przepisów. Sprawdź, o czym musisz pamiętać.

Ewidencja odpadów

Poznaj zmiany w zasadach ewidencji odpadów

Już za dwa lata czekają nas rewolucyjne zmiany w ewidencji odpadów, którą będzie trzeba prowadzić online. Zniknie też możliwość sporządzenia jednej zbiorczej karty przekazania odpadów za dany miesiąc. Dowiedz się, co możesz zrobić, aby przygotować się do nowych wymogów.

Emisja pyłów

Jak przygotować raport do KOBiZE

Jeśli korzystasz ze środowiska i Twoja działalność powoduje emisję gazów i pyłów do powietrza, masz obowiązek - niezależnie od wielkości, rodzaju prowadzonej działalności, czy stopnia szkodliwości dla środowiska – składać raporty do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Sprawdź, dlaczego musisz o tym pamiętać.

Odpady

Jak odpowiednio klasyfikować odpady

Zarządzanie szpitalem wiąże się z nieodzownym powstaniem odpadów typu adsorpcyjne materiały higieniczne (pampersy, podpaski, wkładki higieniczne) . W związku z tym pojawiają się pytania, w jaki sposób je klasyfikować? Czy należy traktować je jako odpady komunalne czy medyczne?

ubezpieczenie

Kiedy warto ubezpieczyć się od dodatkowych rodzajów ryzyk

Placówka medyczna może się dobrowolnie ubezpieczyć na wypadek ryzyka związanego z przeniesieniem chorób zakaźnych, wirusa HIV i wirusa zapalenia wątroby, ale także poszerzyć polisę OC o ryzyko szkód wynikających z wypadków przy pracy czy ryzyko przechowywania rzeczy osobistych pacjentów w depozycie. O jakie ryzyka wyłączone ze standardowej umowy dobrowolnego ubezpieczenia placówka medyczna warto poszerzyć ochronę ubezpieczeniową?

Rentgen

Jak otworzyć pracownię rentgenowską

Praktycznie każdy lekarz chciałby mieć aparat rentgenowski w swoim gabinecie. Wiążą się z tym licznie formalności i koszty dokumentacji związane z instalacją, uruchomieniem i późniejszym użytkowaniem sprzętu. Kolejne istotne ograniczenie dotyczy spełnienia wymogów dotyczących pomieszczenia z aparatem. Sprawdź, czego wymagają przepisy?

Lekarze

Kształcenie lekarzy – będzie ważna reforma

Szykują się rewolucyjne zmiany w kształceniu lekarzy i lekarzy dentystów. Zmiany te byłyby jedną z większych reform kształcenia podyplomowego lekarzy i prawa pracy po 1989 roku, której zakres i kierunek wypracuje bezpośrednio środowisko medyków. Poznaj szczegóły.

Odpady

Paski sterylizacyjne – jaki to odpad

Proces sterylizacji, oprócz otrzymania czystych, jałowych narzędzi, powoduje powstanie odpadów w postaci toreb i rękawów sterylizacyjnych, służących docelowo do umieszczania sprzętu, który ma być poddany wyjaławianiu. Jak kwalifikować paski posterylizacyjne, które pozbawiono obecności drobnoustrojów?

Spis treści Czytaj e-wydanie