Zarządzanie placówką medyczną wymaga od menedżerów nie tylko znajomości przepisów, ale także wszechstronnej wiedzy i innowacyjnego podejścia do rozwiązywania złożonych problemów. Dowiedz się, jak doskonalić umiejętności w tym obszarze.

Marketing

Strategie

Czy w dobie pandemii należy tworzyć wieloletnie strategie

Rok 2020 był ciężki dla właścicieli i szefów placówek medycznych – większość z nich działała w ograniczonym wymiarze. Kadra zarządzająca w 2021 roku liczy na poprawę wskaźników finansowych i na powrót do planowania, myślenia perspektywicznego, innego niż codzienne wiązanie końca z końcem. Jak w tym czasie opracowywać strategie?

Usługi medyczne

Jakie nowe usługi oferować w czasach pandemii

W ostatnich miesiącach tego niezwykłego roku pandemii w kontekście zarządzania w ochronie zdrowia częściej mówi się o podejmowaniu decyzji, czy i na jakich zasadach przywrócić działalność, czy udało się – i z jakim skutkiem – wdrożyć telemedycynę, jakie wzrosły koszty funkcjonowania w czasie koronawirusa i na ile spadła rentowność. Jak reagować na nowe oczekiwania pacjentów?

Ochrona dobrego imienia

Naruszono dobro osobiste lekarza - jak można się bronić

Każdy przypadek potencjalnego naruszenia dóbr osobistych należy badać indywidualnie, jednak orzecznictwo wypracowało generalne reguły, według których możemy wstępnie zbadać, czy Twoje dobra osobiste naruszono skierowaną do Ciebie wypowiedzią. Oto szczegóły.

Obowiązki i odpowiedzialność menedżera

Interaktywne szkolenie Tork – Czysty Szpital

Interaktywne szkolenie Tork – Czysty Szpital pomaga zapewnić bezpieczną opiekę zdrowotną

Tork, marka firmy Essity, wprowadza interaktywne szkolenie Tork – Czysty Szpital wspierające menedżerów i personel sprzątający w tworzeniu higienicznego i bezpiecznego środowiska opieki medycznej. Jednocześnie oferta Tork rozszerza się o nowe ściereczki z mikrofibry do czyszczenia powierzchni.

reklama

Nowy sposób dbania o bezpieczeństwo personelu i pacjentów

Każda placówka medyczna od dawna ma wypracowane odpowiednie procedury kontroli czystości oraz zasady funkcjonowania w otoczeniu pełnym wirusów, bakterii i innych zagrażających zdrowiu oraz życiu mikroorganizmów. Jednak pandemia COVID-19 zaburzyła codzienność szpitali i przychodni lekarskich, wprowadzając wymóg jeszcze wyższej jakości dbania o otoczenie.

Kontrola

Kontrole NIK w 2021 roku w placówkach medycznych

W 2021 roku Najwyższa Izba Kontroli podczas zaplanowanych kontroli zwróci szczególną uwagę na problemy związane z wirusem SARS-CoV-2. Sprawdź, jakie obszary ochrony zdrowia będą kontrolowane, i popraw ich funkcjonowanie.

Rejestr podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych

rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, aktualizacja

Co grozi za nierzetelne prowadzenie rejestru

Na podmiocie wykonującym działalność leczniczą spoczywa obowiązek zgłaszania zmian danych do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w ciągu 14 dni od ich powstania. Jego niedopełnienie grozi obecnie odpowiedzialnością karną i karą do 21 tys. zł. Sprawdź, jak sumiennie aktualizować rejestr.

Kontrola

Co skontroluje organ rejestrowy w placówce

Kontroler działający z upoważnienia organu rejestrowego może kontrolować wiele różnych dziedzin funkcjonowania placówki medycznej. W praktyce kontrolerzy badają poprawność wpisów dokonanych w RPWDL, czy kwestie zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez podmiot leczniczy. Jakie masz prawa podczas takiej kontroli?

  Jak zaktualizować kody resortowe

Jak zaktualizować kody resortowe

Zmienione przepisy zobligowały podmioty lecznicze do aktualizacji kodów resortowych w księdze rejestrowej. W tym celu musisz złożyć odpowiedni wniosek do organu rejestrowego. Sprawdź, jak to zrobić w praktyce.

Regulamin organizacyny

Regulamin

Regulamin organizacyjny - czy należy go zmienić w czasie epidemii

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 wymusiła zarówno na medykach, jak i na osobach zarządzających podmiotami leczniczymi, uelastycznienie podejścia do obsługi pacjenta z jednej strony, z drugiej zaś zapanowało usztywnienie w licznych kwestiach. Czy w związku z obecną sytuacją epidemiczną związaną z wirusem SARS-CoV-2 należy zmienić regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego?

żywienie

Gdzie uregulować zasady żywienia pacjentów

Szpital może wprowadzić do regulaminu organizacyjnego zapisy związane z zasadami żywienia pacjentów. Jeśli kierownik placówki uzna to za konieczne, może zakazać wnoszenia jedzenia na teren placówki. Poznaj przykładowe zapisy regulaminu.

Ankieta sposobem na monitoring satysfakcji pacjenta

Co zawrzeć w regulaminie organizacyjnym

U regulowanie w regulaminie organizacyjnym praw pacjenta, w tym ich ograniczenie, nałożenie obowiązków czy wprowadzenie opłat jest dopuszczalne tylko w granicach wyznaczonych przepisami – to stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta, które potwierdził NSA. Dowiedz się, jakie jeszcze wnioski płyną z tego istotnego wyroku.

Zatrudnianie kierowników i sprawy pracownicze

Mobbing

Jakie działania antymobbingowe możesz podjąć w placówce

Jeśli chcesz skutecznie zabezpieczyć swoje interesy w przypadku zarzutu pracownika o stosowanie wobec niego mobbingu i związanych z tym roszczeń finansowych, sporządź wewnętrzną politykę antymobbingową. Co musi zawierać ten dokument?

Lekarz

Efektywność pracy w dobie pandemii - co może zrobić menedżer

Opracowanie procedur i instrukcji na czas kryzysu, a także systematyczne informowanie pracowników o podejmowanych działaniach to narzędzia, które pomogą każdemu kierownikowi w czasach koronawirusa. Jak zarządzać personelem medycznym i niemedycznym w tym czasie?

szpital

Czy musisz informować związek zawodowy o warunkach pracy

Kierownictwo placówki medycznej ma obowiązek udzielać informacji w zakresie warunków pracy organizacjom związkowym. Jeśli tak nie postąpi, grozi mu zarzut utrudniania wykonywania działalności związkowej. Sprawdź, jakich informacji może od Ciebie żądać związek zawodowy.

Kontrole PIP

Kontrole PIP, ZUS i US w ochronie zdrowia w 2020 r.

Kontrole PIP, ZUS i US w ochronie zdrowia w 2020 r. – polecamy najnowszą książkę

W Twojej placówce zjawia się kontroler ze skarbówki, a Ty zastanawiasz się, czy możesz mu udostępnić dane pacjentów. Żeby lepiej poznać swoje prawa podczas kontroli inspekcji pracy, urzędu skarbowego czy ZUS, polecamy Ci najnowszą książkę pt. „Kontrole PIP, ZUS i US w ochronie zdrowia w 2020 r. Praktyczne porady i wskazówki”.

kurs online

Przygotuj się do kontroli - polecamy nasz nowy e-kurs 

Skutki kontroli są wpisane w funkcjonowanie wszystkich placówek medycznych i często wiążą się z wysokimi karami lub zakazem prowadzenia dalszej działalności. W odpowiedzi na wiele pytań Czytelników przygotowaliśmy e-kurs pt. „Jak skutecznie obronić swoje interesy w toku kontroli placówki medycznej”. Oto szczegóły.

Protokół kontroli

Co powinien zawierać protokół z kontroli

Obowiązkiem kontrolerów organów rejestrowych jest sporządzenie protokołu z kontroli. W określonych sytuacjach, gdy kierownik nie zgadza się z ustaleniami kontrolnymi, może złożyć zastrzeżenia do tego dokumentu. Sprawdź, jakie elementy powinny się znaleźć w protokole i jaka jest jego rola.

Gospodarka odpadami

odpady medyczne

Kiedy musisz wypełniać kartę ewidencji odpadów 

Wytwórca odpadów medycznych jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie albo pozwolenia zintegrowanego. Czy oprócz wystawienia kart przekazania odpadów ma też obowiązek wypełniania kart ewidencji?

Zarządzanie odpadami

Jaką etykietą oznaczać odpady medyczne

Etykieta identyfikacyjna powinna być umieszczona w widocznym miejscu na pojemniku lub worku z odpadami medycznymi i być na nim przez cały okres jego użytkowania - od chwili pierwszego wrzucenia odpadu, aż do jego zamknięcia. Sprawdź, o czym trzeba pamiętać w zakresie oznaczania odpadów.

BDO w formie papierowej do 30 czerwca 2020

Do 30 czerwca sprawozdania BDO możliwe w formie papierowej

Elektroniczne rozwiązania objęły sprawozdania dotyczące odpadów medycznych, przekazywane co roku marszałkowi danego województwa przez placówki medyczne, lecz do 30 czerwca 2020 r. dopuszczono prowadzenie ewidencji wytwarzania i gospodarowania odpadami za 2019 rok w formie papierowej. Oto szczegóły przyjętego rozwiązania.

Zamówienia publiczne

Prawo

Za co odpowiada kierownik, organizując zamówienie publiczne  

Sformalizowany charakter procedury zakupowej, obfitującej w liczne obowiązki leżące po stronie podmiotu zamawiającego, skutkuje tym, że rzetelne przeprowadzenie postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego może nastręczać poważnych problemów. Na co osoby odpowiedzialne za realizację tego rodzaju postępowań powinny zwracać szczególną uwagę, aby zminimalizować ryzyko odpowiedzialności?

specyfikacja

Specyfikacja techniczna – jak ją przygotować

Sporządzając szczegółowe specyfikacje techniczne na wyroby medyczne można narazić się na zarzut faworyzowania danego wykonawcy. Z drugiej strony szczegółowość specyfikacji jest konieczna ze względu na ochronę zdrowia i życia. Jak zatem opracowywać specyfikacje na wyroby medyczne, żeby uniknąć zarzutu ograniczenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Prawo o zamówieniach publicznych

Co się zmieniło w Prawie zamówień publicznych

W zamówieniach publicznych mamy styczność z danymi osobowymi, wiele z nich w czasie tego procesu jest jawnych. Z tego względu - biorąc pod uwagę tzw. ustawę wdrażającą RODO - konieczne było wprowadzenie zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zapoznaj się ze szczegółami zmian.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie od ryzyka

Dlaczego warto zawrzeć ubezpieczenie D&O

Osoby pełniące funkcje menedżerskie w podmiotach leczniczych są narażone na różne rodzaje odpowiedzialności prawnej, w tym cywilnej, administracyjnej, a nawet karnej. Istnieje jednak sporo „narzędzi”, które ułatwiają prowadzenie skutecznej obrony przed zarzutami. Poznaj zalety ubezpieczenia D&O.

Ubezpieczeni OC placówki medycznej

Ubezpieczenie OC – czy wdrożyłeś zmiany

Wszystkie podmioty lecznicze i praktyki zawodowe mają obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jest to warunek niezbędny do założenia i funkcjonowania każdej placówki medycznej. Zapoznaj się z najnowszymi zmianami przepisów w tym zakresie i sprawdź, czy wszystkie wprowadziłeś w życie.

Ubezpieczenie OC

Czy OC obowiązkowe jest wystarczające

Zastanawiałeś się kiedyś, czy posiadanie tzw. ubezpieczenia obowiązkowego OC zabezpiecza Cię całkowicie na wypadek popełnienia błędu medycznego? I właściwie od jakich zdarzeń Cię chroni? Może myślisz, że jak je już wykupiłeś, to możesz spać spokojnie, bo jeśli coś się wydarzy to ubezpieczyciel naprawi szkodę? Co swoim zakresem obejmuje ubezpieczenie?

Rozwój zawodowy

rozwiązywanie problemów

5 sposobów innowacyjnego rozwiązywania problemów

Zanim rozwiązesz trudne problemy, najpierw je dokładnie określ. Liderzy powinni spojrzeć na to z różnych perspektyw i zakładać wiele różnych, podejmowanych jednocześnie działań w procesie poszukiwania innowacyjnych, unikalnych rozwiązań. Oto najważniejsze wskazówki, które pomogą Ci w innowacyjnym rozwiązywaniu problemów.

  Jak panować nad emocjami w zarządzaniu

Jak panować nad emocjami w zarządzaniu

Rozwinięta inteligencja emocjonalna jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu. Wywieranie presji na ludzi, wymuszanie zachowań i krzyk czy krytyka nie sprawdzają się. Jak zdobywać zaufanie i pożądaną pozycję w oczach pracowników?

ryzyko zawodowe, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacja bhp

Jak przygotować ocenę ryzyka zawodowego

Pracownicy placówek medycznych wykonują swoje zawody w specyficznych warunkach. Cechą charakterystyczną tego środowiska pracy jest duża liczba zagrożeń, których znajomość jest konieczna w kontekście bezpiecznej pracy. Sprawdź, jak oceniać to ryzyko.

Wywiady z menedżerami

Agnieszka Kister

Agnieszka Kister: E-zdrowie rozwija się bardzo dynamicznie

E-rozwiązania są niezbędne w systemie ochrony zdrowia. Pokazała to m.in. epidemia wirusa SARS-CoV-2. Bez e-recepty, e-wizyty i teleporady oraz aplikacji Internetowe Konto Pacjenta czy gabinet.gov.pl system ochrony zdrowia nie byłby w stanie funkcjonować – rozmowa z Agnieszką Kister, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

Piotr Soszyński

Piotr Soszyński: Pandemia pokazała, że trzeba działać elastycznie

Musieliśmy, jako Medicover, podobnie jak wiele innych placówek medycznych, szybko dostosować sposób działania oraz model opieki do tej zaskakującej i nieoczekiwanej sytuacji, jaką okazała się być pandemia wirusa SARS-CoV-2 - rozmowa z dr. PIOTREM SOSZYŃSKIM, dyrektorem ds. medycznych Medicover sp. z o.o.

Bozena_Janicka

Bożena Janicka: Jak przebiega diagnostyka pacjentów podejrzanych o zakażenie COVID-19

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zaczęli odgrywać kluczową rolę w diagnostyce COVID-19, zlecają m.in. testy na koronawirusa za pomocą teleporady. Jak przeciwdziałanie epidemii wygląda w praktyce lekarza rodzinnego - rozmowa z dr BOŻENĄ JANICKĄ, prezesem Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.