maska

Kiedy rejestratorki mogą pomóc lekarzom w dobie COVID-19

Dobrze pracująca rejestratorka odciąża personel medyczny nie tylko przy pracy administracyjnej – informując wszystkich pacjentów o obowiązujących obostrzeniach czy pilnując, aby każdy pacjent wypełniał ankietę COVID-19, lecz także chroniąc go przed frustracją pacjentów. Sprawdź, jak usprawnić pracę rejestracji podczas pandemii.

pielęgniarka

Porada POZ pielęgniarki i położnej - nowe świadczenie gwarantowane

Porada POZ pielęgniarki i położnej jest nowym świadczeniem gwarantowanym. Sprawdź, jak zmieniły się kompetencje pielęgniarek i położnych POZ. Jakie mają uprawnienia?

nietrzeźwy lekarz

Co grozi lekarzowi za nietrzeźwość w pracy

Zdarzają się przypadki świadczenia pracy przez lekarza lub pielęgniarkę w stanie nietrzeźwym. Tego typu zachowania negatywnie wpływają na wizerunek i odbiór społeczny tych grup zawodowych. Jakie konsekwencje grożą nietrzeźwym lekarzom i pielęgniarkom podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych?

lekarz stażysta

Czy lekarz na stażu może być jednocześnie wolontariuszem w innej placówce

Zatrudnienie lekarza wiąże się z wykonywaniem przezeń świadczeń zdrowotnych, zgodnie z jego kwalifikacjami i uprawnieniami do wykonywania zawodu. Tym samym SPZOZ ma prawo zatrudniać lekarzy i innych pracowników medycznych w celu wykonywania przez nich świadczeń zdrowotnych na zasadach wolontariatu. Czy dotyczy to także lekarza stażysty z innej placówki? 

umowa zlecenie

Czy pracodawca może żądać od lekarza zleceniobiorcy zaświadczenia potwierdzającego zdolność do pracy

Badanie lekarskie potwierdzające zdolność do pracy nie jest obowiązkowe w przypadku zawarcia umowy zlecenia. Jednak w przypadku placówek ochrony zdrowia, w których względy sanitarne i wymogi bezpieczeństwa pacjentów mają pierwszorzędne znaczenie, zleceniodawca może żądać przedstawienia wyniku stosownych badań od lekarza medycyny pracy. Oto szczegóły.

Wirus

Pracownik zakaził się koronawirusem - jakie roszczenia mu przysługują

Pracownicy podmiotów leczniczych są stale narażeni na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 w miejscu pracy. W szpitalach i przychodniach wdrożono środki mające na celu ograniczenie ryzyka zakażenia. Co jednak, gdy do niego dojdzie? Jakie wtedy prawa przysługują pracownikowi?

czy masz obowiązek mierzenia temperatury pracownikom

COVID-19: czy masz obowiązek mierzenia temperatury pracownikom

Resort pracy nie podejmie prac nad wprowadzeniem obowiązku mierzenia temperatury ciała pracownikom jako sposobu uniknięcia rozprzestrzeniania się koronawirusa – zapewniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO).

Lekarze

Uważaj, gdy wydajesz opinię o pracy innego lekarza

Lekarze mogą znaleźć się w sytuacji, że będą zmuszeni wydać opinię o czynnościach innego lekarza. Sprawdź, na co zwracać uwagę.

Lekarz

Brak środków ochrony indywidualnej - jakie prawa ma lekarz

W dobie pandemii pracownicy placówek medycznych zadają sobie pytanie dotyczące możliwości odmowy pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 210 Kodeksu pracy w związku z brakiem wyposażenia w środki ochrony indywidualnej. Czy rzeczywiście mają takie uprawnienie?

Leki

Czy pielęgniarka odpowiada za źle podany lek

Pielęgniarka sprawująca opiekę nad pacjentem odpowiada za niewłaściwe podawanie leku, ale sam fakt nieprawidłowej aplikacji medykamentu i późniejsze dolegliwości nie dają podstaw do uwzględnienia w całości żądań odszkodowawczych pacjenta, liczy się także jego późniejszy stan zdrowia. Poznaj szczegóły sprawy o zadośćuczynienie .