Odwiedziny w szpitalu

Zakaz odwiedzin w czasie pandemii - co zapewnić pacjentowi

Stan pandemii wirusa SARS-CoV-2 spowodował wprowadzenie zakazu odwiedzin w szpitalach. Dowiedz się, jak w tym czasie uregulować kwestię praw pacjenta do kontaktu z bliskimi.  

Badania

Poznaj nowe zasady prowadzenia eksperymentów medycznych

Od 1 stycznia 2021 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące eksperymentu medycznego, które kładą duży nacisk na poszanowanie praw pacjentów, Sprawdź, jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Pandemia

Jak usprawnić obsługę pacjentów w dobie pandemii

W dobie pandemii zadaniem menedżerów jest zorganizowanie funkcjonowania placówek opieki zdrowotnej w taki sposób, aby przy uwzględnieniu warunków lokalowych, dostępnych środków materialnych oraz charakteru i zakresu udzielanych świadczeń zapewnić bezpieczeństwo pacjentom i personelowi. Oto, co możesz zrobić.

pacjent

Jak przestrzegać prawa do świadczeń pacjenta

Prawo do świadczeń zdrowotnych to prawo pacjenta, które jest nieprzestrzegane w Polsce w wysokim stopniu – tak wynika ze sprawozdania Rzecznika Praw Pacjenta dotyczącego przestrzegania praw pacjenta w Polsce za 2019 rok. Jak można poprawić tę sytuację w placówkach medycznych?  

komunikacja z pacjentem

Jak uczyć lekarzy dobrej komunikacji z pacjentem

Pacjent marzy o tym, by trafić do troskliwego lekarza, który wykaże się empatią. Wtedy łatwiej mu poddać się leczeniu i przekonać się, że trafił w dobre ręce. Jak menedżerowie mogą kształtować taką postawę u swoich lekarzy?

Chore dziecko

Czy o chorobie dziecka trzeba informować matkę i ojca

Ojciec, któremu wraz z jego partnerką nie udzielono przysługującej im informacji o stanie zdrowotnym mającego się urodzić dziecka, powinien być uważany także za pacjenta i przysługują mu z tego tytułu roszczenia – także finansowe – od placówki medycznej, która uchybiła temu obowiązkowi. Sprawdź dlaczego.

Komunikacja z pacjentemami podczas epidemii

Znaczenie komunikacji w dobie pandemii

W czasie epidemii musisz zwrócić szczególną uwagę na sposób komunikacji z pacjentami – nie wystarczą tylko informacje na drzwiach przychodni i w Internecie. Koniecznie zadbaj o dostępność rejestracji telefonicznej, jeśli to możliwe, uruchom teleporady dla pacjentów. Sprawdź, co jeszcze możesz zrobić.

Prawa pacjenta

Prawo do świadczeń - co jest najważniejsze, aby go przestrzegać

Przyzwyczailiśmy się, że prawa pacjenta są bardzo ważne i muszą być respektowane przez podmioty ochrony zdrowia oraz ich pracowników. Wiemy, że za zbiorowe naruszanie praw pacjenta nakładane są wysokie kary. Co jednak w czasie, gdy przestrzeganie praw pacjenta jest technicznie niewykonalne?

pacjent a intymność

Jak nie naruszać intymności pacjenta

Jeśli na korytarzu słychać dobiegające z gabinetu rozmowy pacjenta z lekarzem, może to narazić placówkę na konsekwencje – pacjent może zgłosić łamanie jego praw związanych z poszanowaniem godności i intymności do Rzecznika Praw Pacjenta, a nawet do sądu. Sprawdź, jak unikać takich sytuacji.

pacjent

Jak współpracować z pacjentem, który jest kwestionuje metody leczenia 

Lekarz może się spotkać z sytuacją, w której pacjent wykazuje nadmierne zainteresowanie obraną metodą leczenia. Niekiedy leczony uważa lekarza jedynie za wykonawcę własnego planu. Wiele takich spraw kończyło się w sądach powszechnych i dyscyplinarnych. Dowiedz się zatem, na co możesz pozwolić pacjentowi ingerującemu w przyjętą metodę leczenia.