Know-how w medycynie

Know-how placówki medycznej – jak możesz go chronić

Wiele informacji, które pracownik uzyskuje podczas pracy, może mieć realną wartość ekonomiczną dla konkurencji. Co możesz zrobić, aby odpowiednio chronić tajemnicę przedsiębiorstwa, czyli know-how placówki medycznej?

Interaktywne szkolenie Tork – Czysty Szpital

Interaktywne szkolenie Tork – Czysty Szpital pomaga zapewnić bezpieczną opiekę zdrowotną

Tork, marka firmy Essity, wprowadza interaktywne szkolenie Tork – Czysty Szpital wspierające menedżerów i personel sprzątający w tworzeniu higienicznego i bezpiecznego środowiska opieki medycznej. Jednocześnie oferta Tork rozszerza się o nowe ściereczki z mikrofibry do czyszczenia powierzchni.

reklama

Nowy sposób dbania o bezpieczeństwo personelu i pacjentów

Każda placówka medyczna od dawna ma wypracowane odpowiednie procedury kontroli czystości oraz zasady funkcjonowania w otoczeniu pełnym wirusów, bakterii i innych zagrażających zdrowiu oraz życiu mikroorganizmów. Jednak pandemia COVID-19 zaburzyła codzienność szpitali i przychodni lekarskich, wprowadzając wymóg jeszcze wyższej jakości dbania o otoczenie.

Kontrola

Kontrole NIK w 2021 roku w placówkach medycznych

W 2021 roku Najwyższa Izba Kontroli podczas zaplanowanych kontroli zwróci szczególną uwagę na problemy związane z wirusem SARS-CoV-2. Sprawdź, jakie obszary ochrony zdrowia będą kontrolowane, i popraw ich funkcjonowanie.

COVID

Zespół pocovidowy – czy będzie nowym problemem w medycynie pracy

Zespół pocovidowy może stanowić wyzwanie dla medycyny pracy, gdyż będzie trzeba nauczyć się postępowania klinicznego w takich przypadkach, a także ostrożnego podejścia w kontekście podjęcia decyzji o możliwości kontynuacji pracy przez osobę z objawami chorobowymi na wskazanym przez pracodawcę stanowisku. Poznaj wyzwania, przed którymi mogą stanąć lekarze medycyny pracy.

Lekarz

Okulary dla osób zatrudnionych na umowie zlecenia - czy musisz je zapewnić

Obowiązkiem menedżera jest właściwa organizacja komputerowego stanowiska pracy, zgodnie z zasadami ergonomii, a w sytuacjach gdy jest to niezbędne, zrefundowanie pracownikom okularów korygujących wzrok. Poznaj najważniejsze zasady w tym zakresie, w tym odnoszące się do umów cywilnoprawnych.

Udostępnianie dokumentacji

Czy możesz udostępniać dane o liczbie zakażeń koronawirusem

Otrzymałeś wniosek o udostępnienie informacji na temat liczby osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2, hospitalizowanych w Twoim podmiocie. Jak postąpić? Czy możesz podać te dane wnioskodawcy?

wirus

Czy uwzględnić działania antycovidowe w corocznej analizie stanu bhp

Opracowując analizę stanu bhp, przedstaw, jakie działania podejmowane były w placówce medycznej, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2. Uwzględnij również planowane działania antycovidowe, mające na celu poprawę warunków pracy i zabezpieczenie pracowników przez narażeniem na zagrożenie. Co jeszcze powinno się znaleźć w takim dokumencie?

Prawo

Odpowiedzialność za zakażenie wirusem SARS-CoV-2 - co musisz wiedzieć

Obok konsekwencji medycznych, skutki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w gabinecie lekarskim mogą być powodem do wielu wątpliwości prawnych. Jak zatem zminimalizować prawdopodobieństwo zakażenia pacjentów lub personelu?

BHP

Konsultacje z pracownikami z zakresu bhp - jak je prowadzić

Obowiązkiem pracodawcy - mimo że odpowiada za warunki pracy - jest konsultowanie z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich działań związanych z bhp. Jak się wywiązać z tego zadania?