wirus

Czy uwzględnić działania antycovidowe w corocznej analizie stanu bhp

Opracowując analizę stanu bhp, przedstaw, jakie działania podejmowane były w placówce medycznej, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2. Uwzględnij również planowane działania antycovidowe, mające na celu poprawę warunków pracy i zabezpieczenie pracowników przez narażeniem na zagrożenie. Co jeszcze powinno się znaleźć w takim dokumencie?

Prawo

Odpowiedzialność za zakażenie wirusem SARS-CoV-2 - co musisz wiedzieć

Obok konsekwencji medycznych, skutki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w gabinecie lekarskim mogą być powodem do wielu wątpliwości prawnych. Jak zatem zminimalizować prawdopodobieństwo zakażenia pacjentów lub personelu?

BHP

Konsultacje z pracownikami z zakresu bhp - jak je prowadzić

Obowiązkiem pracodawcy - mimo że odpowiada za warunki pracy - jest konsultowanie z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich działań związanych z bhp. Jak się wywiązać z tego zadania?

odpowiedzialność kierownika

Poznaj skuteczne sposoby minimalizowania odpowiedzialności karnej

Minimalizowanie ryzyka poniesienia odpowiedzialności karnej przez kierowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą może uchronić te jednostki od daleko idących konsekwencji grożących im na podstawie uregulowań zawartych w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Sprawdź, jakie kroki możesz podjąć.

Opieka zdrowotna

Jak prowadzić telefoniczne zapisy do lekarzy

Co prawda już wcześniej pacjenci mogli zapisywać się telefoniczne do lekarzy, a zmuszanie do osobistej rejestracji traktowano jednoznacznie jako sprzeczne z przepisami i godzące w prawa pacjenta. Ograniczenie zapisów wyłącznie do drogi telefonicznej stanowi jednak duże wyzwanie dla wielu podmiotów. Jak to zorganizować, aby nie zakłócić pracy rejestracji?

Prawo i medycyna

W jaki sposób lekarz może wystąpić ze spółki cywilnej

Przyczyny prowadzące do podjęcia decyzji o wystąpieniu ze spółki są różne, przy czym ostatnio dochodzą jeszcze problemy związane z epidemią, która zmusiła do zawieszenia przyjęć pacjentów i jednocześnie zagraża starszym wspólnikom. Kiedy lekarz może wystąpić ze spółki cywilnej?

Prawo

Odtwarzasz muzykę w placówce - jakie opłaty musisz ponieść

Możesz się spodziewać, że STOART lub podobne organizacje będą pobierać opłaty za korzystanie z praw do utworów muzycznych, które odtwarzasz w placówce medycznej. Sprawdź, jak zgodnie z prawem autorskim umilać czas pacjentom odtwarzaniem muzyki.

rejestracja

Jak profesjonalnie obsługiwać pacjenta w rejestracji

Pacjent kontaktujący się z placówką dowolną drogą oczekuje szybkiej i sprawnej obsługi o jak najwyższej jakości. Dla podmiotów ochrony zdrowia kluczowym segmentem ich działalności staje się więc wysoko wykwalifikowana rejestracja. Jak zatem obsługiwać pacjenta?

pacjent

Kontroluj jakość i efektywność pracy rejestracji medycznej

Za jakość obsługi pacjenta w placówce medycznej w dużej mierze odpowiada rejestracja. Z punktu widzenia menedżera placówki konieczna jest więc kontrola efektywności jej pracy, wyłapywanie ewentualnych błędów i ich naprawa. Idealnym narzędziem do tego jest Test Tajemniczego Pacjenta.

nakaz pracy

Szpital zakończył pracę jako jednoimienny – co z lekarzem skierowanym tam do pracy

Co się dzieje z lekarzami w sytuacji, gdy szpital zakończył pracę, jako jednoimienny, a nakaz pracy nadal trwa? Czy do upływu czasu, na jaki wydano nakaz pracy, lekarz ma pozostać w placówce medycznej, niezależnie czy przestała ona pełnić rolę szpitala jednoimiennego czy nie?