bezpieczenstwo online

Jak bezpiecznie odbywać spotkania online

Dział infrastruktury zapewnia Cię, że dany program do wideokonferencji jest bezpieczny i spełnia wymogi RODO. Masz jednak wątpliwości, jak działać zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Sprawdź, co radzi nasz ekspert.

audyt

Audyt RODO - dlaczego warto go przeprowadzić

W ostatnim czasie tylko część podmiotów leczniczych zdecydowała się na przeprowadzenie w swoich placówkach audytu RODO. Sprawdź, co możesz zyskać, przeprowadzając taką wewnętrzną ocenę i czy warto angażować się w takie działanie.

Wyciek danych

Jak się zabezpieczyć przed wyciekiem danych

Zdarza się, że zostawiasz włączony komputer z dostępem do danych medycznych. Być może w pośpiechu opuszczasz gabinet, nie zamykając go, i wtedy może do niego wejść postronna osoba. Może to grozić poważnymi konsekwencjami. Jakie kroki trzeba podjąć, aby zabezpieczyć się przed wyciekiem danych przechowywanych w komputerze?

polityka bezpieczeństwa

RODO: Czy musisz mieć politykę bezpieczeństwa

Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zawierają ogólne wytyczne dotyczące tego, jak zadbać o właściwe przetwarzanie danych osobowych. Dotyczą one też tzw. polityki bezpieczeństwa. Sprawdź, czy masz obowiązek przygotowania takiego dokumentu i co powinien zawierać?

Audyt bezpieczeństwa danych

Jak przeprowadzić audyt bezpieczeństwa danych

Wraz z nadchodzącymi kontrolami UODO pamiętaj, aby wprowadzone standardy ochrony danych osobowych utrzymać na najwyższym poziomie. Tylko systematyczne działania i podejmowanie w porę określonych czynności uchroni przed zarzutem naruszenia tej ochrony. Sprawdź, dlaczego warto przeprowadzić audyt w zakresie bezpieczeństwa danych.

Czy audyt dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa danych jest obowiązkowy rok po wdrożeniu

Czy audyt dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa danych jest obowiązkowy rok po wdrożeniu

Właściciele jednoosobowych praktyk lekarskich przed wejściem w życie RODO często decydowali się na zawarcie umów z wyspecjalizowanymi firmami, które zajmują się wdrażaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Obecnie te firmy oferują odpłatne, coroczne audyty. Czy jest to obowiązkowe?

  Jak należycie zabezpieczać dokumentację medyczną

Jak należycie zabezpieczać dokumentację medyczną

Przychodni odebrano lokal, w którym prowadziła działalność leczniczą. Po tym zdarzeniu straciła władztwo nad dokumentacją medyczną swoich pacjentów. Rzecznik Praw Pacjentów zarzucił placówce naruszenie zbiorowych praw pacjenta. Sprawdź, jak nie dopuścić do takiej sytuacji.

Co zawrzeć w dokumentacji ochrony danych zgodnie z RODO

Co zawrzeć w dokumentacji ochrony danych zgodnie z RODO

Placówka medyczna/lekarz są zobligowani do posiadania dokumentacji, która opisuje politykę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym do przetwarzania danych osobowych. Co zawrzeć w tych dokumentach, aby właściwie wywiązać się z obowiązków nałożonych przez RODO?

59b2b848776c234652689512c127bb84660297ae-large

Polityka bezpieczeństwa informacji zabezpieczy przed dostępem osób nieupoważnionych

Każda placówka medyczna musi opracować politykę bezpieczeństwa informacji. Tylko odpowiednie procedury zapewnią przetwarzanie danych w sposób zgodny z prawem, ich zabezpieczenie przed nieuprawnionymi zmianami, dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem, utratą lub uszkodzeniem.

bezpieczeństwo danych

Pod ochroną - polityka bezpieczeństwa danych medycznych

Dane, którymi dysponuje placówka medyczna są często cenniejsze niż sprzęt, na którym się znajdują. Dlatego stworzenie odpowiednich procedur umożliwiających kontrolę przepływu informacji w systemach komputerowych uchroni placówkę przez kosztami, jakie trzeba ponieść w przypadku ich utraty.