Skanowanie

Kiedy skanować dokumentację medyczną, a kiedy pozostawić jej papierową wersję

W wielu przychodniach historie choroby nadal są prowadzone w formie papierowej, a pacjenci potwierdzają w nich odbycie wizyt własnoręcznym podpisem. Czy tę dokumentację należy skanować i umieszczać w systemie informatycznym?

skaner

Czy po zeskanowaniu można zniszczyć oryginały dokumentacji medycznej

Prowadziliśmy dokumentację medyczną pacjenta w formie papierowej, a następnie ją zeskanowaliśmy. Czy możemy zniszczyć oryginały? Czy wystarczy, że będziemy przechowywać wyłącznie wersję elektroniczną w postaci skanu?

karta teleporad

Jak przechowywać karty teleporady?

Karty teleporad przechowujesz przez 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. To krótki termin. Co możesz zrobić, aby zapobiec negatywnym skutkom takiego rozwiązania? Jak przechowywać karty teleporady?

644472028a084c993c5a9a4372e5082fe93edb4c-xlarge

Jak zapewnić bezpieczeństwo przechowywania elektronicznej dokumentacji medycznej  

Dokumentacja medyczna powinna być przechowywana w sposób zapewniający jej poufność, zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych oraz zniszczeniem lub zagubieniem. Jak spełnić te warunki bezpieczeństwa przechowywania elektronicznej dokumentacji medycznej?

Dokumentacja medyczna

Czy po zamknięciu poradni i cesji kontraktu z NFZ musisz wydać następcy dokumentację medyczną

Dokumentacja medyczna, jako nośnik informacji o stanie zdrowia i zastosowanych procedurach, odgrywa ważną rolę w procesie leczenia pacjenta, stąd ustawowy obowiązek jej przechowywania przez określony czas. Co jednak stanie się z dokumentacją medyczną i jak pacjent będzie mógł do niej dotrzeć po zakończeniu działalności przez placówkę leczniczą?

rekomendacje CSIOZ dotyczące przetwarzania e-dokumentacji

Poznaj rekomendacje dotyczące przetwarzania e-dokumentacji

W celu uniknięcia przewidzianych przez RODO negatywnych konsekwencji nieprzestrzegania prawa, a zwłaszcza kar finansowych, zweryfikuj czy przetwarzanie przez placówkę danych medycznych przebiega w zgodzie z nowymi przepisami. Zapoznaj się z Rekomendacjami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa i rozwiązań technologicznych stosowanych podczas przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej .

25a3f47597e9245493e4da3f706494b2bfc202d5-xlarge

Czy pacjent może przenieść historię choroby do innej placówki

Pacjentowi możesz wydać wyciągi, odpisy, kopie lub wydruki dokumentacji medycznej. Możesz mu ją także przekazać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych. Kiedy możesz udostępnić oryginały?

21ba53f381ef7ada43d04c7d398dcfdc3e1a7b47-xlarge

Pacjent żąda, aby usunąć jego dokumentację – czym grozi spełnienie takiej prośby

Pacjent nie ma prawa do usuwania czy kierowania do personelu medycznego próśb o usuwanie wpisów w historii dokumentacji medycznej. Sprawdź, dlaczego wpis raz wprowadzony w dokumentacji medycznej nie podlega usunięciu.

7d9516a36bb3d454787b16668fb1f8487f0fd5b0-xlarge

Czy lekarz może wypożyczyć dokumentację do domu, żeby ją uzupełnić

Dokumentacja po kilku latach od leczenia pacjenta będzie jedynym źródłem wiedzy o tym, jak przebiegało leczenie i czy doszło do błędu w działaniu personelu, który uzasadniałby roszczenia pacjenta. Czy lekarze mogą ją zabierać do domu, żeby uzupełnić wpisy?

80b003e29a882ae127ecdd3a5743bbf7058c845d-xlarge

Jak upoważnić rejestratorki do przetwarzania danych w e-dokumentacji

W instrukcji zarządzania systemem, w którym przetwarzasz dane osobowe, musisz opisać zasady nadawania użytkownikom, m.in. rejestratorkom, haseł i ich zmiany. Musisz też im nadać stosowne upoważnienia i zobowiązać do zachowania danych w tajemnicy. Sprawdź, co jeszcze powinieneś zrobić, aby nie doszło do wycieku danych w Twojej placówce.