Kierowanie ludźmi jest wyzwaniem dla menedżera placówki medycznej, a zgrany personel to największy kapitał. Zwłaszcza zespół dobrych lekarzy. Sprawdź, jak stale inwestować w rozwój zasobów ludzkich, aby osiągać korzyści.

Zatrudnianie i sprawy pracownicze

pracownik coś czyta

Czy warto łączyć funkcję pracownika rejestracji z innymi zadaniami

Czy to, że pracownik medyczny w rejestracji może zebrać informacje o stanie zdrowia pacjenta to plus czy minus? Na pewno jest to korzyść. Jednak jest bardziej kwestia procedur i organizacji pracy niż łączenia funkcji.

załamany zwalniany pracownik

Jak kierownik rejestracji może sobie radzić z nieuczciwymi pracownikami

Kradzieże, leczenie rodziny za darmo lub poza kolejnością, doliczanie nieprzepracowanych godzin, tworzenie nieprzyjaznej atmosfery w miejscu pracy, oglądanie filmów na Netflix w czasie pracy - to tylko kilka przykładów nieuczciwego zachowania, z jakim możesz się spotkać ze strony pracowników rejestracji. Jak kierownik rejestracji może sobie radzić z takimi sytuacjami?

księgowe - dwie księgowe szukają czegoś w dokumentach

Jak pracownicy rejestracji mogą skutecznie komunikować się z personelem medycznym

W placówce medycznej łatwo o napięte sytuacje i konflikty z udziałem pracowników rejestracji. Występują zarówno w kontakcie między rejestratorkami medycznymi a pacjentami, jak i między rejestratorkami medycznymi a pozostałym personelem. Tymczasem poprawna komunikacja rejestratorek z lekarzem czy pielęgniarką jest podstawą sprawnego działania każdej placówki medycznej. Jak skutecznie komunikować się z personelem, aby unikać sytuacji konfliktowych?

Odpowiedzialność i uprawnienia zawodowe

Leki

Czy pielęgniarka odpowiada za źle podany lek

Pielęgniarka sprawująca opiekę nad pacjentem odpowiada za niewłaściwe podawanie leku, ale sam fakt nieprawidłowej aplikacji medykamentu i późniejsze dolegliwości nie dają podstaw do uwzględnienia w całości żądań odszkodowawczych pacjenta, liczy się także jego późniejszy stan zdrowia. Poznaj szczegóły sprawy o zadośćuczynienie .

sportowiec

Poznaj nowe uprawnienia lekarzy POZ

Już od kilku miesięcy lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą wystawiać zawodnikom-amatorom zaświadczenie lekarskie o ich stanie zdrowia. Wcześniej takie kompetencje mieli wyłącznie lekarze medycyny sportowej. Dodatkowo obecnie badania przeprowadza się raz w roku, a nie - jak było wcześniej - dwa razy w roku. Poznaj szczegóły tego rozwiązania.

Pielęgniarki

Porady pielęgniarki będą w wykazie świadczeń

Resort zdrowia pracuje nad zmianami, które mają na celu zwiększenie samodzielności i niezależności pielęgniarki lub położnej przez wykonywanie bez zlecenia lekarskiego niektórych świadczeń i samodzielnego ordynowania niektórych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz wypisywanie recept. Poznaj szczegóły.

Czas pracy

ręce mężczyzny z zegarkiem - sprawdza która godzina

Jakie są normy czasu pracy pracowników rejestracji medycznej

Pracownicy podmiotu leczniczego podzieleni są na dwie zasadnicze grupy: pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych oraz pozostałych. Jak wyglądają normy czasu pracy dla tych grup osób i gdzie jest wśród nich miejsce pracowników rejestracji?

Jak wprowadzić ruchomy czas pracy

Jak wprowadzić ruchomy czas pracy

Pracownik nie może przyjść do pracy na godzinę wcześniejszą, niż dnia poprzedniego. Wyjątek od tej reguły wprowadza ruchomy czas pracy. Pracodawcy, którzy wybiorą taką organizację czasu pracy, mogą planować swoim pracownikom, aby rozpoczynali pracę o różnych godzinach, zarówno późniejszych, jak i wcześniejszych niż w dniu poprzednim. Jak uniknąć naruszenia przepisów o dobie pracowniczej i pracy w dobowych godzinach nadliczbowych?

Dyżur medyczny

Czy dyżur medyczny może być krótszy

Regulamin pracy w placówce określa, że dyżury medyków mają trwać 24 godziny. Czy niektórym pracownikom można skrócić dyżur w weekendy?

Wynagrodzenia

świadczenie urlopowe

Czy wypłacać rezydentowi świadczenie urlopowe

Gdy SPZOZ prowadzi działalność socjalną w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, lekarz rezydent będzie miał prawo do dofinansowania do wypoczynku na zasadach określonych w regulaminie placówki. Poznaj szczegółowe zasady wypłacania tych świadczeń urlopowych.

Podwyżki dla pielęgniarek

Podwyżki dla pielęgniarek – jak je wypłacać

Podmioty lecznicze, które zawarły umowę z NFZ na realizację świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mają obowiązek przekazywać pielęgniarkom dodatek do wynagrodzenia. W jaki sposób podzielić te środki?

Wynagrodzenie minimalne

Najniższe wynagrodzenie - co się zmienia

4.200 zł – to najnowsza kwota bazowa najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne i działalność podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Co to oznacza dla placówek medycznych?