Kierowanie ludźmi jest wyzwaniem dla menedżera placówki medycznej, a zgrany personel to największy kapitał. Zwłaszcza zespół dobrych lekarzy. Sprawdź, jak stale inwestować w rozwój zasobów ludzkich, aby osiągać korzyści.

Zatrudnianie i sprawy pracownicze

Lekarze

Jak planować rozwój pracowników, aby obie strony odnosiły korzyści

Nieodzownie z inwestowaniem w rozwój pracowników wiąże się zabezpieczenie pracodawcy na wypadek odejścia tegoż z wyższymi, nowo nabytymi kompetencjami – chodzi o umowy lojalnościowe. Jak się angażować w rozwój pracownika?

PPK

PPK - jakie informacje przekazać pracownikowi

Pytania, które się rodzą w związku z pracowniczymi planami kapitałowymi, to m.in. kwestie zawierania umów o prowadzenie PPK i informowania pracowników o tym nowym programie systematycznego oszczędzania na emeryturę. Jak odpowiadać na te wątpliwości pracowników?

Zatrudnianie lekarzy

Jak zatrudnić lekarzy obcokrajowców - nowe zasady

Lekarze obcokrajowcy mogą już odbywać staż i szkolenia specjalizacyjne na zasadach obowiązujących polskich medyków. Poznaj najnowsze zmiany dotyczące prowadzenia stażu podyplomowego i specjalizacji.

Odpowiedzialność i uprawnienia zawodowe

maska

Kiedy rejestratorki mogą pomóc lekarzom w dobie COVID-19

Dobrze pracująca rejestratorka odciąża personel medyczny nie tylko przy pracy administracyjnej – informując wszystkich pacjentów o obowiązujących obostrzeniach czy pilnując, aby każdy pacjent wypełniał ankietę COVID-19, lecz także chroniąc go przed frustracją pacjentów. Sprawdź, jak usprawnić pracę rejestracji podczas pandemii.

pielęgniarka

Porada POZ pielęgniarki i położnej - nowe świadczenie gwarantowane

Porada POZ pielęgniarki i położnej jest nowym świadczeniem gwarantowanym. Sprawdź, jak zmieniły się kompetencje pielęgniarek i położnych POZ. Jakie mają uprawnienia?

nietrzeźwy lekarz

Co grozi lekarzowi za nietrzeźwość w pracy

Zdarzają się przypadki świadczenia pracy przez lekarza lub pielęgniarkę w stanie nietrzeźwym. Tego typu zachowania negatywnie wpływają na wizerunek i odbiór społeczny tych grup zawodowych. Jakie konsekwencje grożą nietrzeźwym lekarzom i pielęgniarkom podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych?

Czas pracy

ręce mężczyzny z zegarkiem - sprawdza która godzina

Jakie są normy czasu pracy pracowników rejestracji medycznej

Pracownicy podmiotu leczniczego podzieleni są na dwie zasadnicze grupy: pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych oraz pozostałych. Jak wyglądają normy czasu pracy dla tych grup osób i gdzie jest wśród nich miejsce pracowników rejestracji?

Jak wprowadzić ruchomy czas pracy

Jak wprowadzić ruchomy czas pracy

Pracownik nie może przyjść do pracy na godzinę wcześniejszą, niż dnia poprzedniego. Wyjątek od tej reguły wprowadza ruchomy czas pracy. Pracodawcy, którzy wybiorą taką organizację czasu pracy, mogą planować swoim pracownikom, aby rozpoczynali pracę o różnych godzinach, zarówno późniejszych, jak i wcześniejszych niż w dniu poprzednim. Jak uniknąć naruszenia przepisów o dobie pracowniczej i pracy w dobowych godzinach nadliczbowych?

Dyżur medyczny

Czy dyżur medyczny może być krótszy

Regulamin pracy w placówce określa, że dyżury medyków mają trwać 24 godziny. Czy niektórym pracownikom można skrócić dyżur w weekendy?

Wynagrodzenia

Ustalanie wynagrodzenia

Kwota bazowa a współczynniki pracy

Wraz ze zmianą sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych i kwoty bazowej, pojawiły się wątpliwości, czy wraz ze wzrostem kwoty bazowej zmieniły się współczynniki pracy. Oto odpowiedzi.

Wynagrodzenia

Ustawowe podwyżki dla pracowników- jak je obliczyć

Podmiot leczniczy przystępuje do wyliczania podwyżek dla pracowników. W związku z tym pojawiło się pytanie, czy składnik wynagrodzenia, jakim jest dodatek funkcyjny, może być wliczony do wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

świadczenie urlopowe

Czy wypłacać rezydentowi świadczenie urlopowe

Gdy SPZOZ prowadzi działalność socjalną w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, lekarz rezydent będzie miał prawo do dofinansowania do wypoczynku na zasadach określonych w regulaminie placówki. Poznaj szczegółowe zasady wypłacania tych świadczeń urlopowych.