Prawo dla zdrowia podcast

Bartłomiej Achler: Dokumentacja medyczna - jakich błędów unikać

Jednym z najczęściej naruszanych praw pacjenta jest prawo do dokumentacji medycznej. W tym odcinku podcastu „Prawo dla zdrowia” znajdziesz kilka wskazówek, jak uniknąć najczęstszych błędów związanych z prowadzeniem i z udostępnianiem dokumentacji medycznej.

Prawo dla zdrowia podcast

Bartłomiej Achler: Jak odebrać zgodę na leczenie

Zgoda na leczenie jest kluczowym elementem w procesie obsługi pacjenta. Z tego odcinka podcastu „Prawo dla zdrowia” dowiesz się, na co zwrócić uwagę w procesie komunikacji z pacjentem, żeby odebrana zgoda na leczenie była zgodna z prawem i skuteczna. Powiemy Ci również, jak komunikacja z pacjentem wpływa na ryzyka związane z procesami o tzw. błędy medyczne.

Prawo dla zdrowia podcast

Bartłomiej Achler: Kto może przeprowadzić kontrolę w podmiocie leczniczym

Kontrola i nadzór ze strony instytucji państwowych to chleb powszechni przedsiębiorców, również tych prowadzących działalność leczniczą. NFZ, UODO, PIP, IOŚ – m.in. te organy mogą skontrolować Twoją działalność. Z tego odcinka podcastu „Prawo dla zdrowia” dowiesz się, kto jeszcze może przeprowadzić postępowanie kontrolne i co mogą sprawdzić kontrolujący.

podcast

Agnieszka Sztuwe: RODO w czasach pandemii COVID-19 - ważne zmiany dla placówek ochrony zdrowia

Koronawirus zmusił podmioty lecznicze do podjęcia nowych wyzwań i dostosowania się do nowych realiów. Część aspektów związanych w wykonywaniem działalności leczniczej wymagała nowych regulacji i zmian. Z podcastu dowiesz się, dlaczego zawsze należy pamiętać o ochronie danych osobowych, tym bardziej, że właśnie tutaj przepływ danych m.in. o osobach zarażonych jest największy i istnieje duże ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

Prawo dla zdrowia podcast

Bartłomiej Achler: Promocja i reklama podmiotu leczniczego - jak to robić zgodnie z prawem

Z tego odcinka podcastu "Prawo dla zdrowia" dowiesz się, jak legalnie promować swój biznes medyczny i na co zwracać uwagę przy marketingu, promocji i reklamie usług medycznych.

Prawo dla zdrowia podcast

Bartłomiej Achler: Obowiązki informacyjne placówki medycznej, czyli o czym musisz informować swoich pacjentów

Nie tylko RODO, lecz także inne przepisy, nakładają na Ciebie określone obowiązki informacyjne wobec Twoich pacjentów. Z tego odcinka podcastu "Prawo dla zdrowia" dowiesz się, jakich informacji powinieneś udzielać swoim pacjentom w całym procesie udzielania świadczeń zdrowotnych.