Lekarz pediatra

Czy podczas wizyty domowej lekarz powinien pobrać zgodę na przetwarzanie danych

Lekarz realizuje prywatne wizyty domowe. Czy w takiej sytuacji musi uzyskać zgodę na przetwarzanie danych? Czy w dobie pandemii treść zgody może być wysłana e-mailem przed wizytą i czy wyrażenie zgody może się odbyć na zasadzie odpisania „Wyrażam zgodę”?

zabieg

Jak postąpić, gdy pacjent odmawia udzielenia zabiegu

Pacjent może wyrazić sprzeciw ustnie albo przez takie zachowanie się, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na brak woli poddawania się czynnościom proponowanym przez lekarza. Jak sformułować ten dokument, aby należycie zabezpieczał interesy placówki?

oświadczenie

Pacjent odmawia wykonania u niego zabiegu – jak postąpić

Pacjent może wyrazić sprzeciw ustnie albo przez zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na brak woli poddawania się czynnościom proponowanym przez lekarza. Jak w takiej sytuacji sformułować oświadczenie o odmowie poddania się zabiegowi, aby należycie zabezpieczał interesy placówki?

oświadczenie pacjenta

Oświadczenie pacjenta - kiedy należy je respektować

Pacjent może złożyć upoważnienie o charakterze ogólnym w jednym podmiocie medycznym. Czy upoważnia ono do dostępu do dokumentacji medycznej przechowywanej również w innej placówce i powinno być uznawane?

zgoda pacjenta a zakażenie covid-19

Czy należy pozyskiwać dodatkowe zgody od pacjentów w dobie pandemii

Jaką treść powinna przybrać zgoda pacjenta na przyjęcie do szpitala i hospitalizację, aby zabezpieczyć podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przed ewentualnymi roszczeniami pacjentów lub członków ich rodzin z tytułu zakażenia COVID-19?

  Zgody pacjenta – jak je dostosować do RODO

Zgody pacjenta – jak je dostosować do RODO

Nowy formularz zgody pacjenta na przetwarzanie danych osobowych powinieneś dostosować do definicji zgody i warunków jej wyrażania zamieszczonych w RODO. Sprawdź, jak to zrobić.

049c36c1e02d54f66f734b64137a1539220635cc-xlarge

Czy musisz uzyskiwać pisemną zgodę na wkłucie do żyły

Przepisy nie wymagają, aby odnośnie wszystkich czynności medycznych pacjent wyrażał zgodę w formie pisemnej. Sprawdź, czy możesz zastosować tę regułę w odniesieniu do pobrania krwi lub iniekcji dożylnej?

  Małoletni pacjent – jak uzyskać zgodę na leczenie

Małoletni pacjent – jak uzyskać zgodę na leczenie

Zgody na leczenie udziela pacjent. Pojęcie to rozumiemy szeroko, jako każdą osobę badaną bądź tą, której udzielamy jakiekolwiek świadczenie zdrowotne. Dowiedz się, jakie o dmienne regulacje ustawodawca przewidział w stosunku do pacjenta małoletniego, który nie ukończył 18 roku życia.

  Kiedy musisz uzyskać od pacjenta zgodę na znieczulenie

Kiedy musisz uzyskać od pacjenta zgodę na znieczulenie

Uzyskanie zgody to jeden z warunków legalnie wykonywanej czynności medycznej. Zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia jest przejawem jego woli, które jest podobne do oświadczenia woli. Kiedy ją uzyskiwać, a kiedy możemy od tego odstąpić bez żadnych konsekwencji?

c2d7b927be6be85c2fd7cb0fbe55eadeb91c2a71-xlarge

Po śmierci pacjenta ujawniasz informacje o nim – sprawdź, czy właściwie postępujesz

Do informacji dotyczących osób nieżyjących nie stosujemy ustawy o ochronie danych osobowych. Jednak ujawnienie tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci pacjenta może – ze względu na jej specyfikę – wiązać się z ujawnieniem danych osób żyjących. Jak nie łamać prawa, gdy zniesiono tajemnicę lekarską po śmierci pacjenta?