Małoletni pacjent – jak uzyskać zgodę na leczenie

/appFiles/site_102/images/autor/wivJrVqcY4AtlRK.jpeg

Autor: Marzena Pytlarz-Pietraszko

Dodano: 9 maja 2018
Małoletni pacjent – jak uzyskać zgodę na leczenie

Zgody na leczenie udziela pacjent. Pojęcie to rozumiemy szeroko, jako każdą osobę badaną bądź tą, której udzielamy jakiekolwiek świadczenie zdrowotne. Dowiedz się, jakie o dmienne regulacje ustawodawca przewidział w stosunku do pacjenta małoletniego, który nie ukończył 18 roku życia.

Świadczeń zdrowotnych możesz udzielać po uzyskaniu zgody pacjenta, którą definiujemy jako jednostronne, odwołalne oświadczenie, na mocy którego wyłącza się bezprawność interwencji medycznej, przy jednoczesnym przejęciu przez pacjenta (lub osoby wyrażającej zgodę w jego imieniu) ryzyka zwykłych następstw związanych z udzielanym świadczeniem. Potwierdza to jednolite orzecznictwo sądów, czego przykładem jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31 marca 2006 r. (sygn. IACa 973/05). Zgodnie z nim zabieg medyczny wykonany bez zgody pacjenta jest czynnością bezprawną nawet wówczas, gdy wykona się go zgodnie z zasadami wiedzy.

Pozostało jeszcze 92 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.