Dobrze uzupełniania dokumentacja medyczna to silny oręż do obrony lekarza, pielęgniarki i placówki medycznej. Dlatego warto zwracać uwagę lekarzy na jakość wpisów w kartotekach. Sprawdź, jak się wywiązać z tego zadania.

e-ZLA, e-recepty, e-skierowania

bezpłatne leki 2020

Którzy lekarze po 1 lipca mogą ordynować bezpłatne leki dla seniorów

Rozwiązanie przychylne seniorom weszło w życie dopiero 1 lipca 2020 r. Do tego czasu pacjenci musieli podwójnie korzystać z wizyt lekarskich - zarówno w POZ, jak i w przychodzi specjalistycznej. Sprawdź, kto obecnie może wypisywać e-recepty na leki dla osób 75+.

e-recepty

Wystawianie e-recept - 5 najczęstszych pytań lekarzy

Już kilka miesięcy lekarze w Polsce wystawiają obowiązkowe e-recepty, a posiadacze Internetowego Konta Pacjenta (IKP) mają dostęp do historii wszystkich wystawionych e-recept. Lekarze wciąż jednak mają pytania, jak poruszać się po nowym systemie. Poznaj rozwiązania najczęstszych z nich.

SMS z e-receptą

Kto może ponownie wydać pacjentowi wydruk informacyjny lub kod e-recepty

Do placówki medycznej zgłosił się pacjent z prośbą o ponowne przekazanie mu e-recepty, gdyż przez nieuwagę skasował SMS z kodem dostępu do niej. Czy możesz mu podać te dane?

Prowadzenie dokumentacji medycznej

elektroniczna dokumentacja medyczna

Jak przygotować placówkę do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej

Rzędy szaf, szuflady pełne tekturowych teczek, wypełnionych do granic wytrzymałości całą masą mniejszych lub większych dokumentów – to już 1 stycznia 2021 stanie się przeszłością, gdyż wszystkie placówki mają obowiązek wdrożyć elektroniczną dokumentację medyczną. Jak się przygotować do wdrożenia EDM?

karta teleporady

Karta teleporady – jak ją wypełniać

W celu uproszczenia procedur związanych z udzielaniem świadczeń w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 uruchomiono system teleporad, których świadczeniodawcy mogą udzielać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez CSIOZ, i wprowadono kartę teleporad. Sprawdź, jak ją wypełniać i jak długo przechowywać.

poprawianie błędów w EDM

Kiedy należy poprawiać błędy w elektronicznej dokumentacji medycznej

System teleinformatyczny do prowadzenia dokumentacji medycznej pozwala wykasować wprowadzoną informację, zrobić korektę natychmiast. Jak jednak mam postąpić, gdy w następnym dniu zauważyłem błąd ortograficzny, stylistyczny czy logiczny? Czy mam poprawiać wtedy wpis?  

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny

Jaki podpis elektroniczny stosować w EDM

Rząd pracuje nad rozszerzeniem katalogu e-dokumentacji, obecnie jednak najwięcej wątpliwości budzi nie tyle sam fakt „przejś cia ” z dokumentacji w formie papierowej na EDM, co kwestie związane z podpisywaniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Czy każdy podpis elektroniczny będzie odpowiedni?

tablet

Czy możliwe jest uzyskanie od pacjenta podpisu na tablecie

Mam program do obsługi gabinetu stomatologicznego, w którym jest możliwość podpisania przez pacjenta dokumentów za pomocą tabletu. Czy taki podpis będzie ważny i czy  będzie trzeba również mieć podpis w formie papierowej?

Podpis elektroniczny czy certyfikat ZUS

Podpis elektroniczny czy certyfikat ZUS - jak podpisywać e-zwolnienia

Zaświadczenie lekarskie jest elektronicznym dokumentem uwierzytelnionym przez lekarza, który zalogował się do systemu. Od 23 października mogą go również wystawiać upoważnieni asystenci medyczni, zgłoszeni do Rejestru Asystentów Medycznych. Sprawdź, jak podpisywać e-ZLA?

Udostępnianie dokumentacji medycznej

e-dokumentacja dla seniora

Jak pomóc seniorom złożyć elektroniczny wniosek o dostęp do dokumentacji medycznej

Brak znajomości obsługi komputera uniemożliwia seniorom złożenie wniosku o dostęp do dokumentacji w formie elektronicznej. Kto może im pomóc w dobie pandemii załatwić sprawę związaną z uzyskaniem dostępu do swojej historii choroby?

udostępnianie dokumentacji medycznej

Jak wydawać dokumentację medyczną osobom pośredniczącym

W dobie pandemii COVID-19 osoby starsze mogą mieć problem z uzyskaniem dostępu do dokumentacji medycznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Z pomocą mogą przyjść osoby pośredniczące. Sprawdź, na jakich zasadach mogą złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji.

Wydanie dokumentacji

Komu można wydać dokumentację medyczną

Podmiot prowadzący dokumentację, zanim ją udostępni, powinien skorzystać z wszelkich rozsądnych środków w celu zweryfikowania tożsamości wnioskodawcy oraz potwierdzenia jego uprawnień, na które się powołuje. Jak to robić?

Przechowywanie i bezpieczeństwo dokumentacji

644472028a084c993c5a9a4372e5082fe93edb4c-xlarge

Jak zapewnić bezpieczeństwo przechowywania elektronicznej dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna powinna być przechowywana w sposób zapewniający jej poufność, zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych oraz zniszczeniem lub zagubieniem. Jak spełnić te warunki bezpieczeństwa przechowywania elektronicznej dokumentacji medycznej?

Dokumentacja medyczna

Czy po zamknięciu poradni i cesji kontraktu z NFZ musisz wydać następcy dokumentację medyczną

Dokumentacja medyczna, jako nośnik informacji o stanie zdrowia i zastosowanych procedurach, odgrywa ważną rolę w procesie leczenia pacjenta, stąd ustawowy obowiązek jej przechowywania przez określony czas. Co jednak stanie się z dokumentacją medyczną i jak pacjent będzie mógł do niej dotrzeć po zakończeniu działalności przez placówkę leczniczą?

rekomendacje CSIOZ dotyczące przetwarzania e-dokumentacji

Poznaj rekomendacje dotyczące przetwarzania e-dokumentacji

W celu uniknięcia przewidzianych przez RODO negatywnych konsekwencji nieprzestrzegania prawa, a zwłaszcza kar finansowych, zweryfikuj czy przetwarzanie przez placówkę danych medycznych przebiega w zgodzie z nowymi przepisami. Zapoznaj się z Rekomendacjami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa i rozwiązań technologicznych stosowanych podczas przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej .