inspektor ochrony danych

Jak formalnie współpracować z zewnętrznym inspektorem ochrony danych

Czy w umowie lub do umowy o świadczenie usług inspektora ochrony danych (na podstawie outsourcingu) powinny być zawarte postanowienia zgodnie z art. 28  RODO), tj. elementy umowy powierzenia? Czy też inspektor ochrony danych powinien mieć nadane upoważnienie do dostępu do danych klienta, dla którego świadczy usługi inspektora ochrony danych?

dane osobowe

Czy właściciel spółki z.o.o. może być inspektorem ochrony danych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), inspektor ochrony danych może być członkiem personelu administratora danych osobowych lub podmiotu przetwarzającego (którymi może być np. spółka z o.o.) lub wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług. Czy tę funkcję może pełnić również właściciel spółki z.o.o.?

Inspektor ODO

Jakie kwalifikacje powinien mieć IOD

Inspektor ochrony danych osobowych musi mieć kwalifikacje zawodowe, fachową wiedzę w zakresie prawa dotyczącego ochrony danych osobowych i umiejętności wypełniania zadań. Powinien być też niezależny, bez względu na to, czy jest pracownikiem administratora/podmiotu przetwarzającego dane, czy nie. Kogo wybrać na to stanowisko?

Inspektor ochrony danych osobowych

Jak wyznaczyć IOD w świetle RODO

Jeśli nie obejmuje cię obowiązek wyznaczenia IOD, pamiętaj aby – ze względu na obowiązującą zasadę rozliczalności – udokumentować działania podjęte w celu ustalenia braku obowiązku wyznaczenia IOD. W praktyce ze względu na specyfikę działalności placówki medycznej, mimo ustalenia przez administratora braku obowiązku wyznaczenia IOD w świetle przepisów RODO, warto go wyznaczyć. Dowiedz się, w jakiej formie to zrobić.

Ubezpieczenie IOD

Czy IOD powinien mieć ubezpieczenie

Polisa OC zapewni spokój związany z niepewnością egzekwowania zadań wynikających z przepisów RODO. Podejmując jednak decyzję o jej zakupie, przeanalizuj dokładnie warunki ubezpieczenia pod kątem zakresu ubezpieczenia. Sprawdź, co wziąć pod uwagę.

Dane osobowe nie są na sprzedaż

Kogo zatrudnić jako inspektora ochrony danych

Przepisy RODO zmieniły zasady wyznaczenia inspektora ochrony danych i uwydatniły znaczenie takiej osoby w organizacji. Biorąc pod uwagę, że wiele jednostek ma obowiązek powołania inspektora, dowiedz się, jakie warunki powinien spełniać i jakimi kwalifikacjami powinien się wykazać.

  Czy lekarz rodzinny musi powołać IOD

Czy lekarz rodzinny musi powołać IOD

Lekarz rodzinny, który prowadzi małą praktykę lekarską, zatrudnia jedną pielęgniarkę, zastanawia się, jakie obowiązki spoczywają na nim w związku z wejściem w życie RODO i czy musi powołać Inspektora Ochrony Danych. Sprawdź, jakie ma obowiązki w tym zakresie.

  Czy możesz wyznaczyć jednego inspektora w sieci placówek

Czy możesz wyznaczyć jednego inspektora w sieci placówek

Jednym z podstawowych zadań inspektora ochrony danych jest informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o nowych obowiązkach wynikających z RODO. Sprawdź, w jaki sposób musisz zapewnić możliwość kontaktu z inspektorem, w tym także osób których dane dotyczą, na przykład pacjentów.

  Kto będzie musiał wyznaczyć inspektora ochrony danych

Kto będzie musiał wyznaczyć inspektora ochrony danych

W miejsce administratora bezpieczeństwa informacji, którego funkcja zniknie 25 maja 2018 r., pojawi się inspektor ochrony danych. Stanie się tak w związku z rozpoczęciem obowiązywania unijnego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych. Sprawdź, jak zmieni się odpowiedzialność i zakres obowiązków osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych placówce.